Innføringsemner

Institutt for språk og litteratur tilbyr innføringsemner i tysk, fransk og spansk (språk, kultur og samfunnsliv) for NTNU-studenter. Emnene gir en innføring i allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser. undervisningen foregår både på norsk og på fremmedspråket. XX II skal gi deg ferdigheter i enkel dagligtale. Du skal kunne føre elementære samtaler på det aktuelle fremmspråket, samt lese og skrive enklere tekster. Videre vil du få et innblikk i kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. Emnene forutsetter ingen spesielle forkunnskaper, men 0502-emnene bygger på 0501-emnene.

Tysk

TYSK0501 Tysk I

TYSK0502 Tysk II

Fransk

FRA0501 Fransk I

FRA0502 Fransk II

Spansk

SPA0501 Spansk I

SPA0502 Spansk II

Japansk

Gjennom studiet får du en innføring i et spennende og annerledes skriftspråk, hvor du vil være i stand til å uttale og selv forme setninger på japansk. Studenter som planlegger å ta delstudier i Japan oppfordres spesielt til å ta emnene.

JAP0501 Japansk I

JAP0502  Japansk II


Ønsker du å studere språk videre?


Emneinformasjon