Innføringsemner

Institutt for språk og litteratur tilbyr innføringsemner i tysk, fransk og spansk (språk, kultur og samfunnsliv) for NTNU-studenter. Emnene gir en innføring i allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser.

Undervisningen foregår både på norsk og på fremmedspråket. Du skal kunne føre elementære samtaler på det aktuelle fremmspråket, samt lese og skrive enklere tekster. Videre vil du få et innblikk i kultur og samfunnsliv gjennom tekststudium og samtale. Emnene forutsetter ingen spesielle forkunnskaper, men 0502-emnene bygger på 0501-emnene.

Tysk

TYSK0501 Tysk I

TYSK0502 Tysk II

Fransk

FRA0501 Fransk I

FRA0502 Fransk II

Spansk

SPA0501 Spansk I

SPA0502 Spansk II

Japansk

Gjennom studiet får du en innføring i et spennende og annerledes skriftspråk, hvor du vil være i stand til å uttale og selv forme setninger på japansk. Studenter som planlegger å ta delstudier i Japan oppfordres spesielt til å ta emnene.

JAP0501 Japansk I

JAP0502  Japansk II


Ønsker du å studere språk videre?


Kontaktinfo

Institutt
Institutt for språk og litteratur

E-postadresse til studieveiledere
studieveiledning-isl@hf.ntnu.no