Innlevering masteroppgave

Innleveringsdatoer:

  • 15.november i høstsemesteret
  • 15.mai i vårsemesteret.

Oppgaven skal leveres både digitalt og på papir (instituttet betaler for 2 eksemplarer, 3 eksemplarer dersom du har hatt to veiledere). 

1.Send oppgaven din til trykkeriet

Oppgaven skal leveres i papirformat til instituttekspedisjonen, og du bestiller selv trykking av oppgaven hos NTNU Grafisk Senter.

2. Lever oppgaven din digitalt og register tittel i Studentweb

Oppgaven skal leveres i Inspera.

Last opp den samme filen som du sendte til trykkeriet, samt omslaget til din masteroppgave. Oppgaven vil da bli lagret i NTNU Open og publisert etter at sensuren er klar (om du har tillatt dette gjennom avtalen i punkt 3).

Bruksanvisning registrering av tittel.

3. Skriv under avtale om utlån, bruk og elektronisk publisering

Skriv under avtale om utlån, bruk og elektronisk publisering. Skriv ut og signer to eksemplar av denne avtalen, ett til deg selv og ett til instituttet (nynorsk, engelsk).

Vi vil også sette pris på om du tar deg tid til å evaluere arbeidet med masteroppgaven din (veiledning, oppfølging og informasjon). Det gir instituttet verdifulle tilbakemeldinger om hva som fungerer og hva vi kan bli bedre på i oppfølgingen av masterstudenter. 

Evaluering av masteroppgaven.

4. Lever trykket versjon og avtale om utlån, bruk og publisering

Hent eksemplarene av masteroppgaven din på trykkeriet og lever dem, samt underskrevet avtale om utlån, bruk og publisering på ekspedisjonskontoret til Institutt for språk og litteratur.