Fremmedspråksuka 2019

Fremmedspråksuka 2019

Institutt for språk og litteratur arrangerer Fremmedspråksuka 2019 23.-26. september. I anledning Den europeiske språkdagen 26. september ønsker vi å feire og skape blest om fremmedspråk.

Følg med her for mer informasjon om festuken!

Fremmedspråksuka. Grafikk


Program

Program

Alle arrangementene under Fremmedspråksuka er gratis og åpne for alle. Da lokalene har begrenset med plass, anbefaler vi å møte opp i god tid. 

Program


Fremmedspråksuka 2019 Toggler

Om å oversette norsk språk og kultur –  to generasjoner Baggethun

Kunsthallen kl 19:00

En spennende kveld om oversettelse sparker i gang Fremmedspråksuka 2019 på Kunsthallen. Til sammen har Kirsti og Cristina Baggethun oversatt over 100 verk fra norsk til spansk, blant annet Ibsen, Hamsun, Skram, Fossum, Gaarder og Knausgård. De er og har vært sentrale i formidlingen av den norske kulturen i den spansktalende verden de siste 50 årene. Vi får denne kvelden anledning til å lytte til deres erfaringer og stille spørsmål. Foredraget holdes på norsk.

Arrangementet er åpent og gratis for alle! 

Facebookarrangement

Baggethun

Le paysage politique en France après l'élection d'Emmanuel Macron 

Dragvoll, rom D150 kl. 12.15-13.00

Gjesteforelesningen om dagens politiske situasjon i Frankrike ved Kjerstin Aukrust (UiO) vil foregå på fransk. Studenter, fransklærere og alle interesserte er hjertelig velkomne.

Arrangementet er gratis for alle! 

Hvordan skrive europeisk litteraturhistorie?

Café Ni Muser kl. 19:00

Institutt for språk og litteratur ved NTNU inviterer til et nyttig og gledelig møte med fransk og europeisk litteraturhistorie. Forfattere bak de ferske bokutgivelsene Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år og Europæisk litteratur 1500-1800. Samfundet. Fra hoffet til byen presenterer deler av disse to litteraturhistorieverkene, og diskuterer hvordan og hvorfor skrive fransk og europeisk litteraturhistorie i dag.

Forfatterne i panelet er: Kjerstin Aukrust (UiO), Trude Kolderup (NTNU), Ingvild Hagen Kjørholt (NTNU), Knut Ove Eliassen (NTNU), Siv Gøril Brandtzæg (NTNU)

Samtalen ledes av Anders Skare Malvik

Det er anledning til å kjøpe seg noe godt å spise og drikke hos Café Ni Muser.

Alle interesserte er hjertelig velkommen!

Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Facebookarrangement

Om å skrive europeisk litteraturhistorie. Grafikk

Japanese: All about relationships

Stammen Café & Bar kl 19:00

Det er ikke bare skriftsystemet som plager studenter i japansk språk. De er også forvirret av det enorme ordforrådet og ukjente uttrykk. Hvorfor bruker japanere så mange forskjellige ord for å si det samme? Hvorfor uttrykker de seg tvetydig? Dette foredraget ved Sachiko Shin Halley, universitetslektor ved institutt for språk og litteratur, NTNU, prøver å finne svar på disse spørsmålene. Presentasjonen holdes på engelsk.

Arrangementet er åpent og gratis for alle.

Facebookarrangement 

japansk bue

Torsdag 26. september: «Toni Erdmann» – underlig, morsomt – og tysk!

Cinemateket kl. 18:30

Maren Ades spillefilm «Toni Erdmann» (2016) har allerede fått status som moderne klassiker. Filmen tar opp familierelasjoner som forholdet mellom far og datter, og spør på sitt burleske og samtidig underfundige vis hva det vil si å ha et godt liv. Professor i tysk litteratur, Ingvild Folkvord, holder et innledende foredrag til filmen.

Dere har mulighet til å kjøpe noe godt hos Cinemateket før arrangementet starter kl. 18.30. Dørene åpner kl. 18:00.

Arrangementet er del av Fremmedspråksuka i regi av Institutt for språk og litteratur. Finn mer informasjon om årets program her: https://www.ntnu.no/isl/fremmedspraksuka

Facebookarrangment 

I tilegg til kveldsarrangementene nevnt over, inneholder Fremmedspråksuka også ett halvdagsseminar rettet mot fremmedspråks- og engelsklærere i ungdomsskolen og videregående. Lærerstudenter er også hjertelig velkommen til å melde seg på. 

Halvdagsseminar for språklærere 

På Den europeiske språkdagen, torsdag 26. september, inviterer vi til et halvdagsseminar for engelsk- og fremmedspråkslærereHer blir det spennende foredrag ved ansatte ved Institutt for språk og litteratur. Foredragene tar for seg forskjellige aspekter ved engelsk-, fransk-, spansk- og tyskundervisning, har overføringsverdi til de andre språkene og kombinerer teori og praksis. Seminaret holdes kl. 12:30-16:30, og vi byr også på enkel servering.

Program 

12:30-13:00: Registrering og åpning av seminaret v/Helene Hauge, nestleder for utdanning ved ISL og programleder for lektorprogrammet i språkfag (høsten 2019)

13:00-13:45: Engelsk v/Anne Dahl (ISL): Flerspråklighet i engelskfaget.

13:45-14:30: Fransk v/Kjersti Faldet Listhaug (ISL): Hva vil det si å kunne et ord? Om vokabular i fremmedspråk.

14:30-15:00: Pause med enkel servering

15:00-15:45: Tysk v/Caroline Nilstad (ISL): Alt for vanskelig? Litteratur i L3-klasserom.

15:45-16:30: Spansk v/Helene Norbeck (ISL): Hvordan organisere og huske nytt stoff? – bruk av digital tankekart i undervisningen

 

Påmelding med informasjon 

Gjesteforelesningen Le paysage politique en France après l'élection d'Emmanuel Macron ved Kjerstin Aukrust (UiO) anbefales spesielt for fransklærere.

Tirsdag 24. september kl. 12.15-13.00 på Dragvoll, rom D150.

Foredraget foregår på fransk 

Kontaktinfo

Kontaktinfo

Hvis du lurer på noe angående arrangementene, ta kontakt med Caroline Nilstad ved Institutt for språk og litteratur.