Forskning innenfor fransk språk

Forskning innenfor fransk språk

Forskningsområdene i fransk språk omfatter deskriptive og teoretiske tilnærminger til fransk grammatikk, fransk som fremmedspråk, andre- og tredjespråkstilegnelse og pragmatikk. De ansatte samarbeider med forskere fra andre institusjoner eller fra andre språkfag og inngår i ulike forskergrupper, slik som AcqVA. De ansatte er involvert i utvikling av materiale for nettbasert undervisning i fransk språk i norsk kontekst. 

Pågående forskningsprosjekter inkluderer: 

  • FRANOR – nettbasert kurs i fransk: kursutvikling, design-basert forsking, fremmedspråksdidaktisk forskning 
  • Tilegnelse av leddsetninger i fransk som fremmedspråk 
  • Tilegnelse av ordstilling fransk som tredjespråk. 
  • Tilegnelse av det klitiske pronomenet «en» i fransk som fremmedspråk 
  • Vokabular og mentalt leksikon hos flerspråklige