Faggruppe for litteratur og kulturhistorie

Faggruppe for litteratur og kulturhistorie

Faglærer leser i bok

Litteraturforskningen ved instituttet tar for seg en lang rekke emner fra ulike epoker, fra tidlig moderne tid til nåtid. De ansatte innenfor litteraturstudier er spesialister på nordisk, tysk, fransk, engelsk og spanskspråklig litteratur i tillegg til allmenn litteraturvitenskap

Forskningen innenfor kulturhistorie har sine faglige røtter i historie og samfunnsvitenskap. Forskningen fokuserer på de europeiske nasjonalstatene og deres globale innflytelse, men også komparative og transnasjonale perspektiver spiller en viktig rolle.