Forskning innenfor engelsk lingvistikk

Forskning innenfor engelsk lingvistikk

Forskningsområdene omfatter deskriptive og teoretiske tilnærminger til engelsk grammatikk, språkprosessering og dens kognitive og nevrale fundament, første- og andrespråktilegnelse, norsk - engelsk tospråklighet, sosiolingvistikk fokusert på engelsk og varianter av engelsk, samt oversettelsesstudier. Gruppen utgjør et viktig bakteppe for en rekke forskningsgrupper som The Language Acquisition and Language Processing Lab og AcqVA, og de ansatte er involvert i forskningsbasert utvikling av pedagogiske verktøy og materiale for nettbasert undervisning i engelsk språk og lingvistikk i en norsk kontekst.