Ledelse og administrasjon

Administrasjon

Kontakt ISB

  • Epost: isb-post@medisin.ntnu.no
  • Besøksadresse: St.Olavs Hospital, Prinsesse Kristinas gt. 3, Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. (klikk for kart)
  • Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Postboks 8905, 7491 Trondheim
  • Leveranseadresse: NTNU/ISB, Heggstadmoen 51, Intern: Akutten og Hjerte-lunge-senteret, 3.etg. øst, 7080 Heimdal