Fettvevets funksjon og respons på trening hos kvinner (HIT FAT)

Fettvevets funksjon og respons på trening hos kvinner (HIT FAT)

Vi gjennomfører et forskningsprosjekt hvor vi skal sammenligne to ulike intervalltreningsprogram og søker kvinner i alderen 18-45 år.

Deltakere i studien skal matches for alder, høyde og vekt til deltakere i en annen studie. Treningsperioden er på 16 uker, med 3 treninger per uke. Deltakerne blir tilfeldig trukket ut til ett av to ulike intervalltreninsprogram.

For mer informasjon: Sofie Buurgaard Lionett

For å delta i studien må du:

For å delta i studien må du:

  • Være kvinne, 18-45 år
  • Ha regelmessig menstruasjon
  • Ikke bruke hormonell prevensjon
  • Ikke bruke Metformin
  • Ikke være gravid
  • Ikke ha ammet de siste 24 ukene
  • Ikke ha kardiovaskulær eller endokrin sykdom
  • Ikke drive utholdenhetstrening med høy intensitet to ganger i uka eller mer
  • Kunne komme til undersøkelser på St.Olavs hospital på dagtid

person-portlet

Kontaktperson

Sofie Buurgaard Lionett
Stipendiat
sofie.b.lionett@ntnu.no
+4542220268