Akuttmedisinsk forskning

Vi som arbeider med akuttmedisinsk forskning er i hovedsak klinikere med en fot "i virkeligheten" på sykehuset og den andre i akademiet. Nedenfor følger en kort beskrivelse av vår virksomhet.

■ Resuscitering (gjenoppliving)

Plutselig uventet hjertestans på norske sykehus rammer trolig rundt 2000 pasienter hvert år. Vi analyserer resuscitering ved sykehusintern hjertestans i nært samarbeid med akutt-teamet ("hjertestansteamet") ved St.Olavs Hospital.

- Dynamisk forløpsanalyse

Informasjon som framkommer underveis i forløpet av gjenoppliving kan bidra til bedre forståelse av både hendelse og prognose. Spesielt analyserer vi skiftene mellom forskjellige tilstander som asystole ("flatt EKG"),  ventrikkelflimmer (VF), ventrikkeltachycardi (VT), og pulsløs elektrisk aktivitet (PEA). Arbeidet foregår i nært samarbeid med forskere ved Universitetene i Oslo,  Stavanger og Chicago.

Trond NordsethI tilknytning til dette prosjektet arbeider:

  • PhD-stipendiat, anestesilege Trond Nordseth
  • Finansiering fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).

- Årsak til hjertestans

Vellykket gjenoppliving ved plutselig livløshet krever at man reverserer den tilgrunnliggende årsak. Vi undersøker om en slik årsak blir funnet, hvordan den i så fall blir behandlet (for eksempel ved bruk av hjertestarter) og resultatet av behandlingen. Arbeidet gjøres i nært samarbeid med de kliniske avdelinger ved St.Olavs Hospital.

Daniel BergumI tilknytning til dette prosjektet arbeider:

  • PhD-stipendiat, anestesilege Daniel Bergum
  • Finansiering fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA).

■ Akuttmedisinsk epidemiologi

Akutte skader og sykdom krever effektiv og rasjonell akuttmedisinsk behandling på stedet og underveis til sykehus. Forskning under slike betingelser er imidlertid tidkrevende og kan være utfordrende både praktisk og etisk.

- Hypotermi (nedkjøling) ved større skader

Signy C EidstuenPasienter med større skader kan risikere å bli nedkjølt før de når fram til sykehus, men også under sykehusbehandling som f.eks. røntgenundersøkelse og operasjon. Det er allment kjent at nedkjøling kan være farlig, men vi vet lite om når i forløpet denne nedkjølingen skjer.

Gunnar VangbergI dette prosjektet arbeider:

  • Forskerlinjestudent  Signy Camilla Eidstuen
  • overlege ved luftambulansen Gunnar Vangberg
  • Finansiering fra Fakultet for medisin og helsevitenskap og St.Olavs Hospital

- Fødsel utenfor institusjon og under transport

Fødsel utenfor sykehus er sjelden en planlagt hendelse, og det er ikke klart i hvilken grad det utgjør en risiko for barnet.

Björn GunnarssonI dette prosjektet arbeider:

  • PhD-stipendiat, anestesi- og barnelege Björn Gunnarsson
  • Finansiering fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Mon, 02 Jan 2017 14:20:36 +0100

Kontakt

Samarbeid