Besøk Institutt for sosialt arbeid

Institutt for sosialt arbeid er lokalisert på campus Tunga.

Informasjon om kontorplasseringen til ansatte finner du på ansattsiden til den enkelte.

Campus Tunga

Campus Tunga

 

Besøksadresse: Tungasletta 2, Trondheim, Bygg A, 4. og 5. etasje.
Ledelse og instituttadministrasjon holder til i 5. etasje. Vitenskapelig personale holder til i 4. og 5. etasje.

Kontakt