Ph.d.- og postdocprosjekter i tverrfaglig barneforskning

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Ph.d.- og postdocprosjekter i tverrfaglig barneforskning

Ferdigstilte avhandlinger publiseres i NTNU Open

Ph.d.-avhandlinger under arbeid

Birkeland, Åsta 
Individualisering som danningsideal – en komparativ studie av barnehagelæreres praksis

Johansson, Tobias
Intergenerationella pedagogiska metoder i kustkontext

Kassa, Sophia Chanyalew
Children's  perspectives on parenting practices in Ethiopia

Kyrkjebø, Trude
Media og meiningsskaping i eit småbarnsfellesskap

Loveland, Marit
Cross-cultural food culture in a generational perspective. Immigrant children as health agents

Pedersen, Inger
Livshistorier om hverdagsliv, lokal kunnskap og identitet i tre generasjoner i et sjøsamisk samfunn

Satish, Kjersti
Lived experiences and identity formation for transracially adopted individuals in Norway and the UK

Smørholm, Sesilie
Everyday life of infants and their caretakers in Zambia

Kontaktinformasjon NOSEB

Kontaktinformasjon NOSEB

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Instituttet er stengt for tida.

Telefon: +47 73 59 19 50

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU
7491 Trondheim