Tidligere eksamensoppgaver/Former exam questions

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidligere eksamensoppgaver/Former exam questions

Her finner du tidligere eksamensoppgaver ved Institutt for pedagogikk og livslang læring. Lista er under oppdatering.

Here you will find former exam questions at Department of Education and Lifelong Learning. The list is being updated.

Bachelorprogram i rådgivning og voksnes læring

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

Bachelorprogram i pedagogikk

PED1023, PED2001 og PED2900 Emnene har "rapport" som vurderingsform, og derfor finnes det ingen eksamensoppgaver i emnene.

Master i læring i arbeidsliv og samfunn

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Master i rådgivningsvitenskap

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

Master i voksnes læring

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

MPhil in Childhood studies

In BARN2003, the evaluation form is a term paper on a self-chosen topic. Changes may occur.

Årsstudium i pedagogikk

Se "bachelorprogram i pedagogikk"

Kontakt

Kontakt

 Ansatte
 Om oss
  kontakt@ipl.ntnu.no
 73 59 19 50
 48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
 Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet