Tidligere eksamensoppgaver/Former exam questions

Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidligere eksamensoppgaver/Former exam questions

Her finner du tidligere eksamensoppgaver ved IPL. Lista er under oppdatering.

Here you will find former exam questions at Department of Education and Lifelong Learning. The list is being updated.

Bachelorprogram i rådgivning og voksnes læring

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

Bachelorprogram i pedagogikk

PED1023, PED2001 og PED2900 Emnene har " rapport" som vurderingsform, og derfor finnes det ingen eksamensoppgaver i emnet.

Master i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk

Master i pedagogikk, studieretning utdanning og oppvekst

Master i rådgivningsvitenskap

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

Master i voksnes læring

Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen.

MPhil in Childhood studies

Årsstudium i pedagogikk

Se "bachelorprogram i pedagogikk"

Kontakt

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 50, betjent man–fre kl. 10–14
  kontakt@ipl.ntnu.no
 Ledige stillinger


Postadresse:
Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Loholt allé 91, Paviljong D – ekspedisjonen har åpent mandag–fredag kl. 9–14. 

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet