Critical Childhood and Youth Studies - CCYS

Forskningsgruppe

Critical Childhood and Youth Studies - CCYS


Bilder

 • Jente leker med gule ballonger. Foto
  Foto: Senjutu Kundu/Unsplash
 • Gutt sitter foran pc-en. Foto
  Foto: Ralston Smith/Unsplash
 • Gutt leker i ørkenen. Foto
  Foto: Unsplash
 • Barn leker med biler i sandkassa. Foto
  Foto: Alexandr Podvalny
 • Tre barn på moped. Foto
  Foto: Tron Le/Unsplash
 • Barn i silhuett i solnedgangen. Foto
  Foto: Rene Bernal/Unsplash

Om oss

Om oss

Critical Childhood and Youth Studies (CCYS) samler akademikere med tverrfaglig bakgrunn, feltarbeidserfaringer og teoretiske perspektiver engasjert i forskning med barn, ungdom, familier og lokalsamfunn i ulike sosiale kontekster. CCYS søker å utforske, forstå og teoretisere ulike barndommer og hva det vil si å være ung i verden i dag. Medlemmene og deres forskning vektlegger barns perspektiv ved hjelp av kvalitative, etnografiske og deltakende metoder. Gruppen søker å utvikle innsikt i barn og unges livsverdenen ved å undersøke og ta utgangspunkt blant annet i kjønn, sosial klasse, etnisitet, funksjonsevne, og kultur for, av, og med barn. Forskningsgruppens tilnærminger til kunnskapsproduksjon er kritiske, relasjonelle og refleksive. Gruppen har som mål å bidra med perspektiver til den metodologiske, teoretiske og epistemologiske utviklingen av barndoms- og ungdomsstudier.

Critical Childhood and Youth Studies har følgende mål:

 • Utforske, engasjere og bidra til pågående debatter om kunnskapsproduksjonens etikk og politikk i barndomsstudier, ungdomsstudier og utdanning
 • Utforske forskningsmetoder som styrker barn og unge gjennom å være deltaker i forskningen på måter som plasserer deres erfaringer, perspektiv og kunnskap i hjertet av kunnskapsgenereringen
 • Bidra til utvikling av tverrfaglige teoretiske ideer om barndom og ungdom i ulike samfunnsmessige sammenhenger lokalt, så vel som i et mer globalt perspektiv.
 • Å være en åpen og inkluderende gruppe som deler kritisk innsikt, kunnskap og erfaringer gjennom å diskutere hverandres arbeid og ha felles leseseminarer for å holde oss oppdatert på feltet
 • Oppmuntre og bistå doktorgradskandidater og forskere tidlig i karrieren til å utvikle forskningsprosjekter gjennom mentorskap og en medpubliseringspraksis
 • Bygge nettverk med andre forskningsgrupper innen NTNU, nasjonalt og internasjonalt for å legge til rette for felles forskning, utveksling, forskningssøknader, og deling av ekspertise innen barndoms- og ungdomsstudier og utdanning

Seminar og konferanser

2022

Kritisk forskning og kunnskapsproduksjon. IPL-konferansen 22.09.22

2021

Barne- og ungdomsseminaret 25.11.21

Aktiviteter

 • Leseseminarer: hvor vi diskuterer fagfeltets litteratur (bøker, tidsskriftartikler) og holder oss oppdatert med nye debatter inne barndoms- og ungdomsstudier
 • Childhood and Youth Studies Seminar: månedlig seminar der medlemmene diskuterer pågående arbeidstekster, feltarbeidsmateriell, ideer til bøker osv.

Undervisning

Medlemmene underviser i disse studieprogrammene: