Tidsskriftet Childhood

Tidsskrift

Tidsskriftet Childhood

Om Childhood

En viktig del av den internasjonale formidlingsaktiviteten ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) er utgivelsen av det globale tidsskriftet Childhood. Tidsskriftet gis ut i samarbeid med forlaget Sage i London. Childhood kommer ut med 4 nummer i året.

Vi ønsker forslag til temanummer

Childhood inviterer til å foreslå temanummer som skal utgis i 2024. Fristen for innsending av forslag til temanummer er 1. november 2022. Les hele utlysningsteksten her.

Innsending av manus

Redaksjon 

Redaktører: 

Tatek Abebe, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU
Sarada Balagopalan, Rutgers University-Camden, USA
Karl Hanson, University of Geneva, Sveits
Spyros Spyrou, European University, Cyprus

Redaksjonssekretær: 
Ragnhild Berge, Institutt for pedagogikk og livslang læring

Redaksjonskontor

Childhood Editorial Office
Managing Editor Ragnhild Berge
Institutt for pedagogikk og livslang læring
NTNU 7491 Trondheim, Norge
tlf: + 47 73 59 65 86

Retningslinjer for forfatterne

Abonnement

Abonnement på tidsskriftet bestilles ved henvendelse til Sage.

Kontakt IPL

Kontakt IPL

 Ansatte
 Om oss
kontakt@ipl.ntnu.no
73 59 19 50
48 04 88 26 kontorsjef Wenche S. King
Ledige stillinger


Besøksadresse:
Loholt alle 83-85
Paviljong A/B
Dragvoll campus

Postadresse:
NTNU,
Institutt for pedagogikk og livslang læring
Postboks 8900, Torgarden
7491 Trondheim

Studieveiledning:
Ta kontakt med studieveilederne ved instituttet