Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Childhood

Om Childhood

En viktig del av NOSEBs internasjonale formidlingsaktivitet er utgivelsen av det globale tidsskriftet Childhood. Tidsskriftet gis ut i samarbeid med forlaget Sage i London. Childhood kommer ut med 4 nummer pr. år.


25 år

Tidsskriftet "Childhood"  fyller 25 år i 2018. Det vil i den anledningen bli arrangert et seminar 5.-6. november 2018. Arrangør er Norsk senter for barneforskning, Inst. for pedagogikk og livslang læring, NTNU.  Mer informasjon fins her.


Innsending av manus


Redaksjon 

Redaktører: 
Leena Alanen, Jyväskylä Universitet, Finland
Daniel Thomas Cook, Rutgers University-Camden, USA
Karl Hanson, University of Geneva, Sveits
Spyros Spyrou, European University, Cyprus

Redaksjonssekretær: 
Karin Ekberg, Norsk senter for barneforskning

Redaksjonskontor

Childhood Editorial Office
Managing Editor Karin Ekberg
Norsk senter for barneforskning
NTNU 7491 Trondheim, Norge
e-post: karin.ekberg@ntnu.no
tlf: + 47 73 59 62 44

Retningslinjer for forfatterne


Abonnement

Abonnement på tidsskriftet bestilles ved henvendelse til Sage.

 

Kontaktinformasjon NOSEB

 

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
NTNU
7491 Trondheim