FAKULTET FOR INGENIØRVITENSKAP OG TEKNOLOGI

Laboratorier ved institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk

Additiv tilvirknig Automatisk maskinering / CNC Arbeidsområder Robot laboratorium Arbeidsområder2 Robot laboratorium2 Revolve

Produksjonslaboratorium Additiv tilvirkning plastikk Kretskortverksted Målelaboratorium

 

Additiv tilvirking (3D Print)

Innen additiv tilvirking besitter instituttet en en maskin for additiv tilvirkning i metaller. Denne maskinen benyttes av studenter på prosjekt/masteroppgave og forskere. Instituttet har også flere maskiner for additiv tilvirking i plastikk, disse benyttes av studenter, mer eller mindre fritt. REVOLVE NTNU benytter også additiv tilvirkning til sitt prosjekt.

 

 

Robot Laboratorium

Instituttet disponerer et omfattende robotlaboratorium, fordelt på flere robotceller. Den største cellen har to tungløft roboter med kapasitet på 120kg som brukes til tunge flytt, og to roboter som primært benyttes til sveiseoperasjoner. Studenter jobber i denne cellen under master og prosjektoppgaver. I de andre cellene finnes en rekke mindre roboter som benyttes av studenter gjennom hele studieløpet. 

 

 

Arbeidsområder

Instituttet har et stort arbeidsområde som består av fritt gulvareal, arbeidsbenker og håndholdt verktøy. Arealet benyttes primært av studenter under øvinger og andre praktiske aktiviteter. 

 

 

Automatisk maskinering / CNC

Ved instituttet benyttes CNC til prototyping i forbindelse med prosjekt/masteroppgave og forskningsprosjekter. REVOLVE NTNU benytter også CNC til sitt prosjekt.

 

 

Produksjonslaboratorium (Knowledge Discovery Lab)

Knowledge Discovery Lab jobber med produksjonsrelatert forskning. Laboratoriet jobber med forskning og utdanning innen blant annet databaser, "OnLine Analytical Processing (OLAP), data mining, og Artifical Intelligence (AI). Fasilitetene benyttes av forskere samt studenter på PhD nivå.  

 

 

Målelaboratorium

Målelaboratoriumet har en Leitz pmm-c 600 koordinatmålemaskin som benyttes på prosjekt/masteroppgaver, verifikasjon av produksjonsnøyaktighet og forskning. 

 

 

Kretskortverksted

Kretskortverkstedet benyttes primært av studenter under øvinger og andre praktiske aktiviteter. REVOLVE NTNU benytter også verksted i arbeid med sitt prosjekt.

 

Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Summer vector designed by Freepik