Søvngruppen

Institutt for psykisk helse

Søvngruppen

Søvn er et grunnleggende behov hos mennesker og har stor betydning for vår psykiske og fysiske helse.

Hva betyr søvn for vår helse?

Det antas at i den norske befolkningen er det til enhver tid omtrent 8-10% med en søvnsykdom. Hos mennesker med psykiske lidelser er søvnvansker et av de vanligste problemene, noe som går igjen på tvers av alle typer lidelser.

Søvngruppen
Søvngruppen ved NTNU Institutt for psykisk helse. Foto:

Research activity

person-portlet

Gruppeleder

Håvard Kallestad
Forsker / Psykologspesialist
havard.kallestad@ntnu.no
93027262

Her finner du oss

Her finner du oss

Besøksadresse: Østmarkveien 15, Trondheim

Søvnklinikken

Søvnklinikken

Søvnklinikken

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter

Forskningsprosjekter i Søvngruppen. Foto: sovende mann

Forskningsprosjekter