Kontaktinformasjon og ledelse

Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for psykisk helse (IPH) er samlet i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS)Campus Øya i Trondheim. Instituttets ledelse og administrasjon finner du i MTFS vest og våre studieveiledere i MTFS sør (4. etasje, vest- og sørfløy)

Om Institutt for psykisk helse

  kontakt@iph.ntnu.no

Postadresse

Institutt for psykisk helse, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS) del 2, 4 etasje, MTFS vest og MTFS sør.

Ledelse IPH_2017

Ledelse ved Institutt for psykisk helse

Nanna Sønnichsen Kayed. Foto: Frode Jørum / NTNU

Nanna Sønnichsen Kayed, Instituttleder

Kontor: MTFS 4.413

73596394  91897721

nanna.kayed@ntnu.no

Roger Almvik. Foto

Roger Almvik, Nestleder for forskning

Kontor: MTFS 4.426

45468880

roger.almvik@ntnu.no

Marit By Rise

Marit By Rise, Nestleder for undervisning

Kontor: MTFS 1.408

 73598769  99315365

marit.b.rise@ntnu.no

Line Knutsen Lund, Nestleder undervisning IPH

Line Knutsen Lund, Nestleder for undervisning, Medisinstudiet

Kontor: MTFS 4.426

line.k.lund@ntnu.no

Jannicke Ankile

Jannicke Ankile, Kontorsjef

Kontor: MTFS 4.412

73551516  95162449

jannicke.ankile@ntnu.no

09 jul 2020

Representanter i Ledergruppen

Instituttets lokaler

Institutt for psykisk helse har lokaler i 4. etasje, Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), Campus Øya. Foto

Fagenhet for Voksenpsykiatri og rus ved har i tillegg lokaler ved Campus Østmarka på Lade i Trondheim. Foto

RKBU Midt-Norge, Klostergata 46, Trondheim. Foto: Frode Jørum / RKBU

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, Institutt for psykisk helse, NTNU. Foto: Irene Aspli / NTNU