Kontaktinformasjon og ledelse

Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for psykisk helse (IPH) er lokalisert i Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), Klostergata og på Østmarka i Trondheim. Instituttets ledelse og administrasjon finner du i MTFS (4. etasje, vest- og sørfløy) og i Klostergata.

Postadresse

Institutt for psykisk helse, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse

Olav Kyrres gate 9, Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS) del 2, 4 etasje, MTFS vest og MTFS sør.

Ledelse IPH_2017

Ledelse ved Institutt for psykisk helse

Nanna Sønnichsen Kayed. Foto: Frode Jørum / NTNU

 

Nanna Sønnichsen Kayed

Instituttleder

 

Epost: nanna.kayed@ntnu.no

Telefon: 73596394

 

Patrick Stefan Kermit

Nestleder for forskning

 

Epost:  patrick.kermit@ntnu.no

Telefon: 73412348

 

 

 

Torunn Hatlen Nøst

Nestleder for utdanning

 

Epost: torunn.h.nost@ntnu.no

Telefon: 73412534

 

 

 

Solveig Merete Klæbo Reitan

Nestleder for utdanning, Medisinstudiet

 

Epost: solveig.reitan@ntnu.no

Telefon: 48042923

Jannicke Ankile

 

Jannicke Ankile 

Kontorsjef

 

Epost:  jannicke.ankile@ntnu.no

Telefon: 73551516

 

 

01 okt 2020

Representanter i Ledergruppen

Kontakt

Instituttets lokaler

Institutt for psykisk helse har lokaler i 4. etasje, Medisinsk-teknisk forskningssenter (MTFS), Campus Øya. Foto

Fagenhet for Voksenpsykiatri og rus ved har i tillegg lokaler ved Campus Østmarka på Lade i Trondheim. Foto

RKBU Midt-Norge, Klostergata 46, Trondheim. Foto: Frode Jørum / RKBU

Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, avdeling Brøset, Institutt for psykisk helse, NTNU. Foto: Irene Aspli / NTNU