Ansatte

Institutt for psykisk helse

Ansatte

Ansattliste

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Linda Barøy
Rådgiver
linda.baroy@ntnu.no
73559067
47244816
Kim Berge
Seniorrådgiver/ nestleder
kim.berge@ntnu.no
73559377
40215922
Eivind Bjerksetmyr
eivind.bjerksetmyr@ntnu.no
90965155
Karl Elling Ellingsen
NAKU - leder/ Professor - tlf. 90106240
karl.e.ellingsen@ntnu.no
73559386
90106240
Tone Gullaksen
Seniorkonsulent
tone.gullaksen@ntnu.no
André Paulsberg
Rådgiver
andre.paulsberg@ntnu.no
99596108