Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)

Forskningsgruppe

Avdeling for forskning og utvikling (AFFU)

AFFU er en samorganisering mellom to fagmiljø innen voksenpsykiatri i Trondheim. NTNUs Institutt for psykisk helse, fagenhet for Voksenpsykiatri og rus samarbeider med Divisjon Psykisk helsevern ved St. Olavs hospital.

Forskningsgruppen driver klinisk forskning og undervisning. Gjennom mange år er det etablert et stort nettverk med regionale, nasjonale og internasjonale forgreninger. Dette har resultert i forskningsprosjekter og utveksling av kunnskap, forskningsresultater og vitenskapelige publikasjoner og artikler i internasjonale tidsskrift. I tillegg til mange uteksaminerte doktorgradskandidater (PhD).

Les mer om AFFU i engelske nettsider

Department of Research and Development (AFFU)

15 feb 2021

person-portlet

Gruppeleder

Solveig Merete Klæbo Reitan
Professor
solveig.reitan@ntnu.no
48042923
48042923

AFFUlogo

AFFU

Her finner du oss

Her finner du oss

Vår ekspedisjon er lokalisert på Lade i sykehusområdet til Divisjon Psykisk Helsevern, avdeling Østmarka ved Lade i Trondheim.

Kontakt

Kontakt

People at AFFU

Telefon: +47 72823030

Adresse: AFFU, St. Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 Trondheim

Besøksadresse: Østmarkveien 15

Contact information and Management