Sisvi logo

SISVI

Sustainable Innovation and Shared Value Creation in Norwegian Industry


 

SISVI er et fireårig kompetanseprosjekt i krysningsfeltet mellom næringsliv og forskning. Det overordnede målet med prosjektet er økt konkurransekraft for norsk industri basert på delt verdiskapning og bærekraft, der både strategiske, økonomiske og samfunnsmessige behov møtes.

Prosjektet skal utvikle kompetanse for norsk industri innen de fire områdene:

• Internasjonalisering
• Innovasjon
• Interaksjon i nettverk
• Implementering i bedrifters strategier

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid mellom NTNU, SINTEF Raufoss Manufacturing AS og industriaktører, samt i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer. Prosjektet startet opp i mai 2014, og varer til mai 2018.

Bedrifter er Plasto AS, Hexagon Ragasco AS, Raufoss Water & Gas AS, Norsk Strålforbund, Molde Kunnskapspark AS, Forsvarsbygg og MRB AS.

SISVI-prosjektet er et kompetanseprosjekt finansiert 20 % av deltakende bedrifter og 80 % gjennom midler fra Forskningsrådets brukerstyrte innovasjonsarena (BIA). Et BIA-finansiert prosjekt skal skape høy verdiskapning for deltagende bedrifter og samfunnet, og baserer seg på innovasjon i krysningen næringsliv og forskning.

Prosjektansvarlig er NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Prosjektleder er Annik Magerholm Fet.

 

Kontakt oss

Kontakt oss

Epost: iot@iot.ntnu.no

Ta kontakt om studiene våre

Åpningstider:
08.00 - 15:00

Besøksadresse:
Alfred Getz vei 3
12. etasje Sentralbygg I, Gløshaugen

Postadresse:
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
NTNU, 7491 Trondheim

Ytterligere kontaktinformasjon

Alle ansatte