Operativ ledelse

Operativ ledelse

OPERATIV LEDELSE – innovativeteams.no
 

Operativ Ledelse er en treårig satsing for å skape nye og mer effektive metoder å trene team som må ta selvstendige beslutninger i situasjoner preget av uorden og stort mentalt press.

De siste års utvikling av det internasjonale risikobildet har endret vårt syn på hva operativ ledelse innebærer. Vurderingen av den internasjonale terrorsituasjon, evalueringen av utblåsingen i Mexicogulfen og “22 juli”-rapporten har ført til at vår oppfatning av operativ ledelse er under endring.

Det å sikre en mest mulig korrekt situasjonsforståelse og evne (mot) til å handle lokalt fordrer både forståelse av hvordan gruppeprosesser påvirker persepsjon og beslutning og forståelse av grunnlaget for de prosedyrer som gjelder. Dette er ferdigheter som hverken kan læres gjennom tradisjonell undervisning eller tradisjonell teamtrening (Crew Resource Management), men fordrer modning og helhetsforståelse som kun utvikles over tid og i den aktuelle kontekst. Dette prosjektet svarer på disse utfordringene ved å utvikle teknologi som muliggjør desentral trening av team med analyser av reelle (sanntid) operative situasjoner.

Prosjektets primære samarbeidspartnere er Forsvaret, Statoil og Norgesuniversitetet. Prosjektansvarlig er NTNU, institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Prosjektleder er Endre Sjøvold.

Prosjektets blogg: innovativeteams.no