Research at the Department of Industrial Economics and Technology Management

Samarbeidspartnere og ekstern finansiering

IØT har et utstrakt samarbeid med eksterne partnere, både nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder andre forskningsinstitusjoner, og aktører fra næringsliv og offentlig sektor. Vi er stadig på utkikk etter nye muligheter, og interessenter oppfordres til å ta kontakt!

Finansiering kan oppnås gjennom ulike program, og de som er mest relevant for næringsliv og offentlig sektor er er presentert under:

Norges Forskningsråd

EUs rammeprogram Horizon 2020