Land Lærested Gjelder fag/linje 60 sp for lavere grad/undergraduate/bachelor 60 sp for høyere grad/graduate/post-graduate/master Kommentar Vurdering gjelder fra dato

Harvard university
32 credits 32 credits Harvard: Most courses are numbered with the following general scheme:

l-99 Primarily for Undergraduates (lower group)
l00-199 For Undergraduates and Graduates (middle group)
200-299 Primarily for Graduates (upper group)
300-399 Graduate Courses of Reading and Research (upper group)

NB! Internasjonal seksjon anbefaler ikke uttelling for unit of time, da dette er ungraded independent work som verken gir karakter eller akademisk uttelling ved lærestedet. Dette er arbeid som kun teller mot "residency requirement"

Albania University of Tirana
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Argentina Instituto Tecnologico de Buenos Aires Ingeniero en Petroleo 48 creditos
Førsteårskurs kan ikke godkjennes.

Argentina Universidad de Buenos Aires Diseño Industrial 720 timer/48 creditos
Gjelder kun dette studieprogrammet. Kan ikke ta fag fra førsteåret, da dette er vurdert til å være på norsk videregående skole nivå. Normalt beskrevet som Ciclo Basico Comun. 12.10.2009
Argentina Universidad de Buenos Aires Faculdad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 720 timer/48 creditos
OBS! På UBA varierer belastningen fra fakultet til fakultet, og også delvis mellom program. Dersom du velger et annet studium kan det derfor gjelde andre regler. Ingen fag fra Ciclo Basico Comun godkjennes. 27.03.2009
Argentina Universidad de Buenos Aires Ingeniera Civil 48 creditos
Gjelder kun dette studieprogrammet. OBS! På UBA varierer belastningen fra fakultet til fakultet, og også delvis mellom program. Dersom du velger et annet studium kan det derfor gjelde andre regler. Ingen fag fra Ciclo Basico Comun godkjennes. 28.10.2015
Argentina Universidad de Buenos Aires Ingeniero en Informática 50 creditos
OBS! På UBA varierer belastningen fra fakultet til fakultet, og også delvis mellom program. Dersom du velger et annet studium kan det derfor gjelde andre regler. For et semester godkjennes 24 creditos som tilsvarende 30 studiepoeng. Ingen fag fra Ciclo Basico Comun godkjennes.
Argentina Universidad de Buenos Aires Statsvitenskap/allmennvitenskapelige fag 6 materias
Kan ikke ta fag fra førsteåret, da dette er vurdert til å være på norsk videregående skole nivå. Normalt beskrevet som Ciclo Basico Comun. 15.10.2014
Argentina Universidad de Palermo Diseño Industrial 10 asignaturas
Kurs fra førsteåret godkjennes ikke. 16.01.2015
Argentina Universidad Nacional de Cordoba
28 creditos
Kan ikke ta fag fra førsteåret, da dette er vurdert til å være på norsk videregående skole nivå. Kan ikke ta fag fra Nivelacion Comun eller fra de to første semestrene på Ciclo Basico Comun. Vurderingen gjelder kun fagområdet som er oppgitt. Andre fagområder kan ha andre krav.
Argentina Universidad Nacional de Cordoba Licenciatura en Economia 29 creditos/577,5 horas
Kan ikke ta fag fra førsteåret, da dette er vurdert til å være på norsk videregående skole nivå. Kan ikke ta fag fra Nivelacion Comun eller fra de to første semestrene på Ciclo Basico Comun. Vurderingen gjelder kun fagområdet som er oppgitt. Andre fagområder kan ha andre krav. 29.04.2010
Argentina Universidad Nacional de Cordoba Licenciatura en Psicologia 813 horas/81,3 créditos
Kan ikke ta fag fra førsteåret, da dette er vurdert til å være på norsk videregående skole nivå. Kan ikke ta fag fra Nivelacion Comun eller fra de to første semestrene på Ciclo Basico Comun. Vurderingen gjelder kun fagområdet som er oppgitt. Andre fagområder kan ha andre krav.
Australia Bond University international relations/gjelder alle fag 80 credits

16.01.2015
Australia Central Queensland University International Business/gjelder alle fag 48 units of credit

16.01.2015
Australia Curtin University of Technology Perth gjelder alle fag 200 credits 200 credits
16.01.2015
Australia Deakin University gjelder alle fag 8 credit points (EFTSL) 8 credit points
16.01.2015
Australia Edith Cowan University gjelder alle fag 120 credit points

16.01.2015
Australia Flinders University of South Australia gjelder alle fag 36 units

29.04.2005
Australia Griffith University alle fag 80 credit points 80 credit points
13.05.2009
Australia James Cook University gjelder alle fag 24 credits 24 credits
02.08.2010
Australia La Trobe University gjelder alle fag 120 credit points 120 credit points
13.05.2009
Australia Macquarie University gjelder alle fag 24 credit points 24 credit points 100-399: Bachelor
800-899: Master
20.01.2015
Australia Monash University gjelder alle fag 48 points 48 points
20.01.2015
Australia Murdoch University Psykologi/gjelder alle fag 24 points

23.11.2005
Australia Queensland University of Technology gjelder alle fag 96 credit points 96 credit points 100-399: Bachelor nivå
400-599: Master nivå
19.07.2010
Australia Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT University) gjelder alle fag 96 credit points 96 credit points
27.08.2009
Australia Swinburne University of Technology gjelder alle fag 100 credit points

04.02.2008
Australia The Australian National University gjelder alle fag 48 units 48 units
20.01.2015
Australia University of Adelaide teknologi/gjelder alle undergraduate 24 units

03.06.2010
Australia University of Melbourne alle fag 100 credit points

31.05.2010
Australia University of New South Wales gjelder alle fag 48 units of credit 48 units of credit
01.06.2010
Australia University of Newcastle gjelder alle fag 80 units

20.01.2015
Australia University of Queensland alle fag 16 units 16 units
20.01.2015
Australia University of South Australia gjelder alle fag 36 units 36 units
31.10.2007
Australia University of Southern Queensland gjelder alle fag 8 units

20.01.2016
Australia University of Sydney gjelder alle fag 48 credit points

20.01.2015
Australia University of Technology Sydney gjelder alle fag 48 credit points 48 credit points
22.02.2010
Australia University of the Sunshine Coast alle fag 96 units 96 units
20.01.2015
Australia University of Western Australia alle fag 48 units of credits 48 units of credit
18.02.2010
Australia University of Western Sydney alle fag 80 credit points

05.08.2010
Australia University of Wollongong alle fag 48 credit points 48 credit points
05.07.2006
Belgia Katholieke Universiteit Leuwen gjelder alle fag 60 ECTS-credits

19.09.2007
Belgia Universiteit Gent alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
05.08.2010
Belgia Universitetet i Antwerpen alle fag 60 ECTS-credits

09.05.2005
Belgia Vives University College (Katholieke Hogeschool Vives Noord & Zuid Alle fagområder 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Brasil Pontificia Universidade Catolica -Do Rio De Janeiro Bacharelado em em Ciências Sociais 42 creditos 24 creditos Kan være variasjoner mellom fakultetene. Godkjenner ikke førsteårskurs. Bacharelado har normalt kurskoder som starter med 1000.
Mestrado og Doutorado kurs har kursnummer som er 2000 og oppover.

Brasil Pontificia Universidade Catolica -Do Rio De Janeiro Bacharelado em Filosofia 48 creditos 24 creditos Kan være variasjoner mellom fakultetene. Godkjenner ikke førsteårskurs. Bacharelado har normalt kurskoder som starter med 1000.
Mestrado og Doutorado kurs har kursnummer som er 2000 og oppover.

Brasil Pontificia Universidade Catolica -Do Rio De Janeiro Bacharelado em Relações Internacionais 54,5 creditos 24 creditos Kan være variasjoner mellom fakultetene. Godkjenner ikke førsteårskurs. Bacharelado har normalt kurskoder som starter med 1000.
Mestrado og Doutorado kurs har kursnummer som er 2000 og oppover.

Brasil Pontificia Universidade Catolica -Do Rio De Janeiro engenharias 50-52 creditos 24 creditos Godkjenner ikke førsteårskurs. Bacharelado har normalt kurskoder som starter med 1000.
Mestrado og Doutorado kurs har kursnummer som er 2000 og oppover.
07.06.2010
Brasil Universidade de Sao Paulo Engenharias 52-55 creditos 56-60 creditos Gjelder Engenharias. Vær oppmerksom på at det kan være variasjoner mellom fakultetene.
Kurs fra førsteåret godkjennes ikke da disse er på norsk vgs. nivå.
5000-5999: Dette er kurs på mestrado, altså master nivå ved lærestedet.
05.10.2009
Brasil Universidade Federal de Santa Catarina Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental 900 horas
Det kan være variasjoner i belastningen på de forskjellige studieplanene. Det er derfor viktig å få vurdert fagene dersom du tar fag fra et annet institutt. Førsteårskurs godkjennes ikke.
Brasil Universidade Federal de Santa Catarina Engineering of Control and Automation 48 20 Kravene gjelder:
For bachelor graden i Automasjon og
For Master's Program in Automation and Systems Engineering
18.09.2019
Brasil Universidade Federal de Santa Catarina teknologi/Curso de Engenharia de Producao Mecanica 900 horas
Det kan være variasjoner i belastningen på de forskjellige studieplanene. Det er derfor viktig å få vurdert fagene dersom du tar fag fra et annet institutt. Førsteårskurs godkjennes ikke. 28.10.2008
Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro
52 credits 24 credits 1 credit tilsvarer 15 timer. 3 credits er 7.5 sp/ECTS 23.01.2019
Brasil Universidade Federal do Rio de Janeiro graduacao em Engenharia de Naval e Oceania 52 creditos 24 creditos Førsteårskurs kan ikke godkjennes.
Mestrado emner er nummerert 700-800.
25.03.2010
Canada Carleton University allmennvitenskapelige fag 5 credits

27.01.2015
Canada Concordia University alle fag 30 credits 24 credits 100-499: undergraduate
6000-7000: graduate kurs
27.01.2015
Canada Dalhousie University alle fag 5 full credits/10 half credits (30 credit hours) 8 half credits/24 credit hours 1000-4999: undergraduate
5000-9000: graduate
Vanlig størrelse på kursene er one half credit, som er det samme som 3 credit hours. One full credit tilsvarer 6 credit hours.
08.07.2010
Canada Laurentian University allmennvitenskapelige fag/kjemi 30 credits

20.03.2015
Canada McGill University teknologi 30 credits 24 credits 100-499: Bachelornivå
500-699: Masternivå
08.10.2010
Canada Memorial University of Newfoundland Bachelor of Arts
(Humanistiske fag)
30
Total units for B.A. 120
22.01.2019
Canada Memorial University of Newfoundland Engineering 35,25 credits 24 credits Generally speaking: 1000-5999 courses are usually undergraduate courses, and the 6000 and up are usually graduate courses. Note: Graduate courses at the Faculty of Engineering and Applied Sciences normally are at the 9000-level

Canada Simon Fraser University allmennvitenskapelige fag/Business 30 credit hours

10.07.2009
Canada Trent University allmennvitenskapelige fag 5 credits
Første tallet i kurskode indikerer nivå 23.03.2015
Canada Universite de Montreal allmennvitenskapelige fag 30 credits

23.03.2015
Canada Université Laval allmennvitenskapelige fag 30 credits

07.01.2009
Canada Université Laval Baccalaureat en genie civil/Maîtrise en genie civil 30 credits 24 credits 1000-4999: Bachelor nivå
6000-7999: Masternivå
22.02.2010
Canada University of Alberta allmennvitenskapelige fag 30 credits 24 credits 100-499: Undergraduate
500-799: Graduate
26.02.2009
Canada University of Alberta teknologi/engineering 31-35 units 24 units 100-499: Undergraduate
500-799: Graduate
17.09.2009
Canada University of British Columbia engineering 30 credits 24 credits 100-499: Bachelor nivå
500-599: Master nivå

Canada University of Calgary engineering 5 FCE/10HCE/30 credits 24 credits 200-599: Bachelor nivå
600-799: Master nivå
Inntil to emner på 500 nivå kan godkjennes som del av master nivå.
28.02.2013
Canada University of Lethbridge arkeologi/allmennvitenskapelige fag 10 half courses/5 full courses/30 credit hours

23.03.2015
Canada University of Waterloo engineering 10 courses/5 academic course units

12.11.2014
Canada University of Winnipeg alle fagområder 30 credit hours


Canada York University allmennvitenskapelige fag 30 credits 24 credits 1000-4999: Undergraduate.
5000-6999: Graduate nivå
20.11.2009
Chile Pontificia Universidad Católica de Chile allmennvitenskapelige fag 100 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 23.03.2015
Chile Pontificia Universidad Católica de Chile Licenciado en Ciencias de la Ingeniera 100 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 23.03.2015
Chile Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso biokjemi 34 credits
Førsteårskurs godkjennes ikke. 17.10.2008
Chile Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso Licenciado en Historia con Mencion en Ciencia Politica 30 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 14.04.2008
Chile Universidad Técnica Federico Santa María (USM) Alle fag 36 creditos 36 creditos 18 USM créditos = 30 studiepoeng ved NTNU undergraduate/bachelor Engineering and Technology

36 USM créditos = 60 studiepoeng ved NTNU undergraduate/bachelor Engineering and Technology

Dersom du avlegger et annet antall (USM) créditos enn 18 eller 36 (altså mindre enn 18, mellom 19 og 35, eller mer enn 36 créditos,) må instituttet ditt ta kontakt med Internasjonal seksjon for nøyaktig konvertering til studiepoeng.
10.05.2019
Colombia Universidad de Nariño Bachelor i Musikk (Programa de Licenciatura en Música) 33
Kravet gjelder kun dette programmet.
33 Creditos = 60 ECTS

Bachelor in Arts in Music (Programa de Licenciatura en Música) består av 10 semester (5 år) hvor kravet til omfanget er 167 Creditos

Førsteårsfag godkjennes ikke.
18.09.2019
Costa Rica Instituto Tecnologico de Costa Rica Licenciatura en Ingeníera de Construcción 36 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. Krav til omfang vil varierere fra studieprogram til studieprogram 24.03.2015
Costa Rica Universidad de Costa Rica Geografi 32 créditos
Førsteårskurs kan ikke godkjennes. Antall creditos kan variere noe, men 30 creditos er minimum for et år. 24.03.2015
Danmark Arkitektskolen Aarhus alle fag 60 ECTS-credits

31.05.2010
Danmark Copenhagen Business School Bachelor utdannelse i erhversøkonomi/alle fag 60 ECTS-credits

22.09.2008
Danmark Danish School of Media and Journalism alle fagområder 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Danmark Danmarks Tekniske Universitet alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
26.02.2009
Danmark Københavns Universitet alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
09.04.2010
Danmark Professionshøjskolen Metropol
60 ECTS-credits

21.11.2011
Danmark Roskilde Universitet alle fag 60 ECTS-credits

19.05.2004
Danmark Syddansk Universitet alle fag 60 ECTS-credits

11.09.2006
Danmark University College Lillebælt
60 ECTS-credits

03.05.2013
Danmark University College, Sjælland
60 ECTS-credits

16.05.2011
Danmark University College Syddanmark
60 ECTS-credits

16.03.2012
Danmark VIA University College profesjonsutdanning 60 ECTS-credits


Danmark Aalborg Universitet
60 ECTS-credits

31.05.2010
Danmark Aarhus Universitet alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
07.05.2010
De Forente Arabiske Emirater The Petroleum Institute Abu Dhabi petroleum 33 credit hours 24 credit hours 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Undergraduate.
500-599: Graduate
01.10.2015
Ecuador Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Faculdad de Comunicacion Linguistica y Literatura 56 créditos
Fag fra førsteåret kan ikke godkjennes. 24.03.2015
Ecuador Universidad San Fransisco de Quito Licenciatura en Relaciones Internacionales 56 creditos
Førsteårs kurs godkjennes ikke. 24.03.2015
Ecuador Universidad Técnica del Norte
50 credits/800 horas
førsteårskurs kan ikke godkjennes 13.03.2015
Egypt American University of Cairo allmennvitenskapelige fag 30 credits 24 credits 100-199: godkjennes ikke.
200-499: undergraduate kurs
500-599: graduate kurs
04.03.2009
Estland Tallin University- Haapsalu College Alle fagområder 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Estland Tallin University of Technology Alle fagområder 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Finland Arcada University of Applied Sciences
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Finland Centria University of Applied Sciences
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Finland Turku University of Applied Sciences
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Finland University of Eastern Finland (Joensuun Yliopisto) Alle fagområder 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Finland University of Helsinki alle fag 60 ECTS-credits

27.03.2007
Finland University of Kuopio natural and environmental sciences/alle fag 60 ECTS-credits

15.03.2007
Finland University of Oulo alle fag 60 ECTS-credits

14.11.2006
Finland Vasa Yrkeshögskola (Vaasan Ammattikorkeakoulu) VAMK- University of Applied Sciences
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Ecole d'architecture du Languedoc - Roussillon Arkitektur og urban planlegging 60 ECTS-credits

21.03.2006
Frankrike École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) Paris Tech alle fag 60 ECTS-credits

17.09.2009
Frankrike Ecole Supérieure de Commerce de Lille alle fag 60 ECTS-credits

25.02.2009
Frankrike ENSICAEN- Ecole d'Ingénieurs publique
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Institut d'Etudes Politique, Strasbourg alle fag 60 ECTS-credits

20.07.2010
Frankrike Institut d'Etudes Politiques, d'Aix en Provence alle fag 60 ECTS-credits

23.02.2005
Frankrike Institut d'études politiques de Lille Europakunnskap og statsvitenskap 60 ECTS-credits

06.09.2007
Frankrike Institut d'Etudes Politiques de Lyon Political Science 60 ECTS credits

10.10.2007
Frankrike Institut d'Etudes Politiques de Toulouse Science Politique 60 ECTS-credits

22.03.2006
Frankrike Institut d'Études Politiques, Paris Statsvitenskap 60 ECTS-credits

20.03.2006
Frankrike Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse alle fag 60 ECTS-credits

04.03.2010
Frankrike Institut National Polytechnique de Grenoble alle fag 60 ECTS-credits

22.02.2010
Frankrike L'Universitè de Paris IV Fransk litteratur og språk 60 ECTS-credits

14.03.2006
Frankrike Université Aix-Marseille II alle fag 60 ECTS-credits

15.02.2005
Frankrike Universite Catholique de Lille alle fag 60 ECTS-credits

11.05.2009
Frankrike Universite de Bourgogne- Dijon- Sciences et techniques
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Universite de Bourgogne- Dijon-ESIREM
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Universite de Caen alle fag 60 ECTS-credits

30.10.2006
Frankrike Universite de Joseph Fourier alle fag 60 ECTS-credits

04.03.2010
Frankrike Université de la Mediterranée alle fag 60 ECTS-credits

20.09.2004
Frankrike Université de Lille alle 60 ECTS-credits

15.02.2007
Frankrike Université de Montpellier 1 statsvitenskap 60 ECTS-credits

23.01.2007
Frankrike Universite de Montpellier 3 litteratur 60 ECTS-credits

21.08.2007
Frankrike Universite de Paris 10 Statsvitenskap/sosiologi 60 ECTS-credits

30.10.2006
Frankrike Universite de Paris 13 Statsvitenskap/sosiologi 60 ECTS-credits

30.10.2006
Frankrike Universite de Paris -Sorbonne - Paris IV Litteratur 60 ECTS-credits

17.02.2004
Frankrike Université de Pau et des Pays de l'Adour litteratur, språk og kulturkunnskap 60 ECTS-credits

19.09.2007
Frankrike Universitè de Pierres Mendes Samfunnsøkonomi/sosiologi 60 ECTS-credits

19.10.2005
Frankrike Universite de Poitiers
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Universite de Strasbourg
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Université de Toulouse Finansiell økonomi / finans 60 ECTS-credits

14.06.2006
Frankrike Universite des Sciences Sociales de Toulouse Økonomi/ Statsvitenskap 60 ECTS-credits

13.10.2004
Frankrike Université Francois Rabelais - Tours alle 60 ECTS-credits

14.02.2007
Frankrike Universite Jean Monnet Saint -Étienne
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Universite Lille 2 Droit et Santé alle 60 crédits

19.11.2009
Frankrike Université Louis Pasteur Strasbourg alle 60 ECTS-credits

03.04.2008
Frankrike Université Lumiere Lyon alle fag 60 ECTS-credits

20.06.2006
Frankrike Universite Lumière Lyon 2 alle 60 ECTS-credits

20.11.2009
Frankrike Université Marc Bloch, Strasbourg alle fag 60 ECTS-credits

29.03.2004
Frankrike Université Nice-Sophia Antipolis alle fag 60 ECTS-credits

14.03.2005
Frankrike Universite Paris 13
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Frankrike Université Paris I Sorbonne alle 60 ECTS-credits

11.03.2008
Frankrike Université Paris X Nanterre alle fag 60 ECTS-credits

10.06.2005
Frankrike Université Paul Cezanne Aix-Marseille fransk 60 ECTS-credits

13.02.2007
Frankrike Université Paul Valéry - Montpellier 3 alle 60 ECTS-credits

03.10.2008
Frankrike Université Pierre Mendes-Grenoble alle 60 ECTS-credits

03.04.2008
Frankrike Université Robert Schuman (Strasbourg ) Europakunnskap med fransk 60 ECTS-credits

20.08.2009
Frankrike Université Toulouse 1 Licence Economie et Gestion 60 ECTS credits

06.06.2006
Ghana University of Ghana humanities 30 credits
Fag fra 100-level godkjennes ikke.
Hellas Aristotle University of Thessaloniki alle fag 60 ECTS-credits

24.09.2006
Hellas University of Athens alle fag 60 ECTS-credits

31.05.2007
Hellas University of Patras alle fag 60 ECTS-credits

22.02.2005
Hong Kong Chinese University of Hong Kong statsvitenskap 33 units of credits 24 units of courses
10.04.2015
Hong Kong Hong Kong Polytechnic University
30 credits 35 credits Krav til antall credits pr år kan variere mellom fagområder 07.09.2012
Hong Kong Hong Kong University of Science and Technology alle fagområder 30 credits 24 credits 2000-4999: Bachelor nivå
5000-6999: Master nivå
Godkjenner ikke førsteårskurs.

22.06.2016
Hong Kong Lingnan University statsvitenskap/samfunnsvitenskapelige fag 30 credits

10.04.2015
Hong Kong The University of Hong Kong Bachelor of Engineering 60 credit-units
2000-5999: Bachelor nivå
6000-6999: Master nivå.
Godkjenner ikke førsteårskurs.
14.01.2015
India Indian Institute of Technology, Madras teknologi 41 credits 32 credits Førsteårs kurs godkjennes ikke.
500-oppover: graduate nivå.
01.10.2015
India Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India
Teknologi/ingeniørfag/naturvitenskap
B.tech
108
Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

108 credits B.Tech

Se websiden til lærestedet for emneforklaring
Varighet for undergraduate Engineering 4 år
Maks 60 credits per semester


03.01.2019
India Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India
Teknologi/ingeniørfag/naturvitenskap
B.Tech ( Hons)
115
Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

115 credits B.Tech ( Hons)

Se websiden til lærestedet for emneforklaring
Varighet for undergraduate Engineering 4 år
maks 60 credits per semester

03.01.2019
India Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India
Teknologi/ingeniørfag/naturvitenskap
MSc Fysikk

113.5 Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

Se websiden til lærestedet for emneforklaring

Varighet for graduate/master Engineering 2 år
maks 60 credits per semester


03.01.2019
India Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India
Teknologi/ingeniørfag/naturvitenskap
MSc Kjemi

105.5 Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

Se websiden til lærestedet for emneforklaring
Varighet for graduate/master Engineering 2 år
maks 60 credits per semester
03.01.2019
India Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

Teknologi/ingeniørfag/naturvitenskap
MSc Matematikk

106 Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

Se websiden til lærestedet for emneforklaring

Varighet for graduate/master Engineering 2 år
maks 60 credits per semester

03.01.2019
India Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India
Teknologi/ingeniørfag/naturvitenskap
MTech - Alle fag

100 Indian Institute of Technology, Madras
Chennai Tamil Nadu, India

Se websiden til lærestedet for emneforklaring
Varighet for graduate/master Engineering 2 år
maks 60 credits per semester


03.01.2019
Iran Islamic Azad University Clinical Psychology
16 Kan variere fra fag til fag og/eller fra lærested til lærested 27.03.2020
Iran Islamic Azad University Dette gjelder kun fagområde teknologi og klinisk psykologi. 36 16 konvertering kan variere fra fag til fag og/eller fra lærested til lærested. 26.03.2020
Iran Islamic Azad University Psychology - Industrial and Organisation 35-36
Kan variere fra fag til fag og/eller fra lærested til lærested. 27.03.2020
Irland Trinity College Dublin alle fag 60 ECTS-credits

31.01.2005
Irland University College Dublin Samfunnsvitenskapelige fag/alle fag 60 ECTS credits

01.06.2006
Irland University of Limerick alle fag 60 ECTS-credits

16.10.2006
Island Listahaskoli Islands alle 60 ECTS-credits
Vær oppmerksom på at University of Iceland også bruker sine egne credits. Hvor 30 credits tilsvarer 60 studiepoeng. Dette skal gå frem av kursbeskrivelser og karakterutskrifter. 28.05.2009
Island University of Iceland/Háskóli Íslands alle 30 credits/60 ECTS-credits
Vær oppmerksom på at University of Iceland også bruker sine egne credits. Hvor 30 credits tilsvarer 60 studiepoeng. Dette skal gå frem av kursbeskrivelser og karakterutskrifter. 16.04.2008
Italia Conservatoria di Musica di Perugia musikk 60 ECTS-credits

22.12.2015
Italia Conservatorio di musica "E.F. Dall'Abaco, Verona musikk 60 ECTS-credits

22.12.2015
Italia Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine utøvende musikk 60 ECTS-credits

22.12.2015
Italia Free University of Bozen alle 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
11.03.2010
Italia Universita degli Studi di Ancona alle 60 ECTS-credits

22.12.2015
Italia Universita degli Studi di Bergamo alle 60 cfu/ECTS-credits

22.12.2015
Italia Universita degli studi di Bologna alle 60 cfu 60 cfu
22.12.2015
Italia Universita degli Studi di Catania alle 60 cfu

22.12.2015
Italia Universita degli Studi di Firenze statsvitenskap/ alle fag 60 cfu

22.12.2015
Italia Universita degli studi di Genova alle 60 cfu

01.03.2010
Italia Universitá Degli Studi Di Milano
60 CFU/ECTS credits 60 CFU/ECTS credits

Italia Universitá degli studi di Padova Bachelor i psykologi/alle fag 60 cfu

22.12.2015
Italia Universita degli studi di Roma "La Sapienza" alle 60 cfu 60 cfu
22.12.2015
Italia Universita degli studi di Trento alle 60 cfu 60 cfu
11.03.2010
Italia Universita Degli Studi di Verona Idrett og bevegelsesvitenskap 60 cfu

22.12.2015
Italia Universitá Degli Studi Roma 3
60 CFU/ECTS credits 60 CFU/ECTS credits

Italia Universita degli Studi Roma Tre alle fag 60 cfu


22.12.2015
Italia University of Milano-Bicocca psykologi/alle fag 60 cfu

22.12.2015
Japan Kwansei Gakuin University alle fagområder innen the Japan and East Asia program 31 credits
Må sørge for at emnene som tas er over førsteårsnivå.

100-199: Førsteårskurs. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor nivå.

NB! Dette gjelder kun ved the Japan and East Asia Program. Ordinære emner som tilbys ved de forskjellige skolene ved KGU, inkludert School of International Studies er ikke klassifisert etter år i kursnummereringssystem.

Japan Osaka Prefecture University engineering 32 credits 20 credits

Japan The University of Tokyo
31 credits 15 credits Fag må tas over førsteårsnivå for å kunne godkjennes.
Kursnummerering for bachelor og master er ikke kartlagt foreløbig.
18.12.2015
Japan Tokyo Institute of Technology Academic Cooperation program (ACAP) 31 credits 20 credits
22.01.2014
Japan Tokyo Institute of Technology alle fag 31 credits 20 credits Kurs på førsteårsnivå blir ikke godkjent. 05.12.2011
Japan Tokyo Institute of Technology YSEP 20 credits 20 credits Gjelder kun YSEP program. 31.10.2013
Japan University of Nagasaki akvakultur 31 credits
Kurs på førsteårsnivå blir ikke godkjent. 14.04.2015
Japan Waseda University School of Science and Engineering 31 credits 20 credits
14.01.2015
Kina China University of Petroleum Teknologi/ingeniørfag 45 10.3 China University of Petroleum (East China) Qingdao, Shandong provice, China (Post: 266580)

Se websiden til lærestedet for emneforklaring
krav for undergraduate/bachelor 180 credits
Varighet for undergraduate Engineering 4 år
krav for graduate/master, 31 credits
Varighet for graduate/master Engineering 3 år

http://cie.upc.edu.cn/_t15/2017/1122/c10515a9580/page.htm

08.01.2019
Kina Fudan University Chinese Politics and Diplomacy 36 credits 24 credits
17.09.2013
Kina Fudan University, Nordic Centre
60 ECTS-credits

06.12.2016
Kina Shanghai Jiao Tong University Engineering/Teknologi 40-41 credits 24 credits Alle bachelor grader innen teknologi/ingeniør fag er av 4 års varighet og består av 158-165 credits ved SJTU. Krav til omfang vil variere mellom utdanningsområder og skoler ved lærestedet. Innenfor engineering og teknologi ligger omfanget på 40-41 credits i året på bachelornivå.

Normalt består mastergradstudiet av 2,5 år (5 semester) og studiepoengkravet for master i teknologi/ingeniørfagene er 30 credits ved SJTU.
NB: Utvekslingsstudenter kan ikke velge fag i master i business programmet
Mastergrad studiet i "Antai College of Economics and Managemet" er heller ikke åpne for utvekslingsstudentene.
28.10.2019
Kina Shanghai Jiao Tong University språk /School of International Education 41 credits 24 credits
06.12.2016
Kina Tsinghua university
40 credits 24 credits Kurskode starter med 0-5 eller H-T er undergraduate
Kurskode som starter med 6-9 eller A-G/U-Z er graduate

Libanon American University of Beirut alle fag 30 credits 24 credits 100-199: Freshman kurs. Godkjennes ikke.
200-599: Bachelor nivå.
600-999: Master nivå.
14.04.2015
Litauen Universitas Vilnensis
60 ECTS-credits

14.04.2015
Litauen Vilnius GEDIMINAS Technical University
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Malta University of Malta
60 ECTS-credits


Mexico Universidad Autonoma de Yucatan allmennvitenskapelige fag 82 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 28.09.2009
Mexico Universidad Autonoma de Yucatan antropologi 80 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 28.09.2009
Mexico Universidad de las Americas, Puebla (UDLAP) La Licenciatura en Ciencia Política 75 credits
Kurs på førsteårsnivå godkjennes ikke. 14.04.2015
Mexico Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) Facultad de arquitectura 78,5 creditos
Må ikke tas fag fra førsteårsnivå ettersom dette er regnet som norsk videregående skole nivå. 06.06.2011
Nederland Erasmus Universiteit Rotterdam alle fag 60 ECTS-credits

16.10.2006
Nederland Katholieke Universiteit Nijmegen
42

17.04.2000
Nederland Katholieke Universiteit Nijmegen alle fag 60 ECTS-credits

16.10.2006
Nederland Radboud University Nijmegen alle fag 60 ECTS-credits

27.09.2005
Nederland Technische Universiteit Delft alle 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
09.02.2009
Nederland Universiteit Utrecht alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
04.03.2010
Nederland Universiteit van Amsterdam alle fag 60 ECTS-credits

16.03.2006
Nederland University of Groningen alle 60 ECTS-credits

17.08.2009
Nederland University of Maastricht alle fag 60 ECTS-credits

14.03.2006
Nederland Vrije Universiteit alle fag 60 ECTS credits

06.02.2004
Nederland Wageningen University environmental sciences/alle fag 60 ECTS-credits

19.02.2007
Nepal Kathmandu University, Center for Buddhist Studies religion/buddhisme 30 credits
Kan ikke godkjenne fag fra førsteåret. 14.04.2015
New Zealand Auckland University of Technology alle 120 points

14.04.2015
New Zealand Massey University alle fag 120 credits

14.04.2015
New Zealand University of Auckland alle fag 120 points 120 points 100-399: Bachelor nivå
700-799: Master nivå
03.03.2010
New Zealand University of Canterbury alle fag 120 points

19.02.2010
New Zealand University of Otago alle fag 120 points

24.02.2009
New Zealand Victoria University of Wellington alle fag 120 points

25.02.2013
Palestina Birzeit University allmennvitenskapelige fag 30 credits
Kurs fra førsteåret godkjennes ikke ettersom det vurderes å være på norsk vgs. nivå. 02.02.2015
Peru Pontificia Universidad Catolica del Peru Arkitektur 45 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 10.01.2014
Peru Pontificia Universidad Catolica del Peru Arts and Communication 44 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 10.01.2014
Peru Pontificia Universidad Catolica del Peru Ingeniera Civil 44 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 10.01.2014
Peru Pontificia Universidad Catolica del Peru Social Sciences 37 creditos
Førsteårskurs godkjennes ikke. 10.01.2014
Peru Universidad San Ignacio- de Loyola
30 credits


Portugal Universidade de Lisboa alle fag 60 ECTS-credits

01.09.2006
Portugal Universidade do Algarve alle fag 60 ECTS-credits

13.02.2007
Portugal Universidade Nova de Lisboa alle fag 60 ECTS-credits

07.06.2005
Portugal Universidade Tecnica De Lisboa alle fag 60 ECTS-credits

03.03.2010
Portugal University of Coimbra alle fag 60 ECTS-credits

11.09.2006
Singapore Nanyang Technological University engineering 34 AU (Academic Units 30 AU (Academic Units NB! Studier i Singapore er ansett å ha svært høy arbeidsmengde. Lavere antall credits enn oppgitt vil allikevel ikke kunne gi 60 studiepoeng.
Alle kurs nr. som etter bokstavprefikset starter med 1-4 eller 1000-4999, er normalt kurs på bachelor nivå ved lærestedet.
Kurs i 8000 serien er også normalt bachelor kurs.
Kurs nummerert i 6000 serien er vanligvis master kurs.
10.01.2014
Singapore National University of Singapore alle fag 40 Modular Credits (MC)
NB! Studier i Singapore er ansett å ha svært høy arbeidsmengde. Lavere antall credits enn oppgitt vil allikevel ikke kunne gi 60 studiepoeng. 26.08.2013
Slovenia Universitetet i Ljubljana (Univerza v Ljubljana) alle fag 60 ECTS-credits

11.01.2015
Spania Universidad Autonoma de Barcelona alle fag 60 creditos

12.01.2010
Spania Universidad Carlos III de Madrid alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
12.01.2010
Spania Universidad de Alicante alle fag 60 ECTS-credits
Lærestedet har sitt eget creditos system. Dette må ikke forveksles med ECTS. De forskjellige studieretningene krever fra 60 til 77 creditos i året for et år. Feks historia og derecho krever 60 creditos, mens economia krever 75 creditos i året. Så lenge det avlegges 60 ECTS-credits godkjennes studiet som 60 studiepoeng. 30.09.2009
Spania Universidad de Barcelona alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
05.05.2010
Spania Universidad de Cadiz allmennvitenskapelige fag 60 ECTS-credits
OBS! Kan være bruk av creditos på teknologifag. Dette er ikke nødvendigvis det samme som ECTS-credits. Må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 12.01.2010
Spania Universidad de Cantabria Bachelor i samfunnsvitenskap-sosiologi 60 ECTS-credits

13.01.2016
Spania Universidad de Granada alle fag 60 ECTS-credits

27.02.2009
Spania Universidad de Valencia allmennvitenskapelige fag 60 ECTS-credits

12.03.2009
Spania Universidad de Zaragoza
60 creditos/60 ECTS-credits 60 creditos/60 ECTS-credits
04.03.2010
Spania Universidad Politecnica de Cataluna Merit School 60 ECTS-credits


Spania Universidad Politecnica de Catalunya
75 creditos/60 ECTS-credits
Vær oppmerksom på forskjellen mellom lærestedets creditos, og det europeiske systemet med ECTS-credits. Vær sikker på at du har fått oppgitt kursene i riktig belastning. 14.04.2008
Spania Universidad Politecnica de Madrid Arkitektur 60 creditos


Spania Universidad Politecnica de Valencia bygg og miljøteknikk 60 ECTS-credits/75 creditos
Viktig å sjekke om det er ECTS-credits eller creditos som er oppgitt på fagene. 05.02.2010
Spania Universidad Ramon Llull multimedia engineering 60 credits


Storbritannia Bath Spa University College alle fag 120 credits

11.01.2016
Storbritannia Cardiff University alle fag 120 credits

11.01.2016
Storbritannia City University London alle fagområder 60 ECTS-credits


Storbritannia Coventry University alle fag 120 credits 120 credits
27.08.2009
Storbritannia Edinburgh Napier University
120 credits/60 ECTS-credits 120 credits/60 ECTS-credits
26.02.2009
Storbritannia Glasgow Caledonian University alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits
21.02.2009
Storbritannia Goldsmiths College, University of London
120 CATS-credits evt. 8 1/2 course units evt. 32 credits

11.03.2010
Storbritannia Heriot-Watt University alle fag 120 credits 120 credits
10.02.2009
Storbritannia Heythrop College, University of London alle fag 120 credits 120 credits
25.01.2016
Storbritannia Keele University Bachelor i psykologi og sosiologi/alle fag 120 credits/60 ECTS-credits

25.01.2016
Storbritannia Kings College, London alle fag 120 credits

25.01.2015
Storbritannia Kingston University alle fag 120 credits

11.01.2015
Storbritannia
Lancaster University Creative arts / philosophy and religious studies/alle fag 60 ECTS credits/120 Lancaster University credits

11.01.2016
Storbritannia London Metropolitan University gjelder alle fag og nivå/historie 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits
02.08.2010
Storbritannia London School of Economics and Political Science allmennvitenskapelige fag 4 full course units 4 full course units
11.06.2009
Storbritannia Manchester Metropolitan University International politics/alle fag 120 credits

11.01.2016
Storbritannia Middlesex University alle fag 120 credits

11.01.2015
Storbritannia Newcastle university alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits/60 ECTS-credits

Storbritannia Nottingham Trent University Spanish and international relations/alle fag 120 credits

11.01.2016
Storbritannia Plymouth University alle fagområder 120 credits


Storbritannia Queen Margaret University, Edinburg alle fag 120 credits 120 credits
25.01.2016
Storbritannia Royal Conservatoire of Scotland allmennvitenskapelige fag 120 credits/60 ECTS-credits

15.05.2009
Storbritannia The Robert Gordon University Corporate Communication and Public Affairs/alle fag 120 credits

11.09.2006
Storbritannia University College London alle fag 60 ECTS-credits 4 course credits/60 ECTS-credits
03.03.2010
Storbritannia University of Aberdeen alle fag 120 credit points 120 credit points
25.01.2016
Storbritannia University of Bath alle fag 60 credits/ 60 ECTS-credits 60 credits/60 ECTS-credits
26.02.2009
Storbritannia University of Brighton
120 credits

31.05.2010
Storbritannia University of Derby Alle fagområder 120 credits


Storbritannia University of Durham alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbritannia University of East Anglia alle fag 120 credits 120 credits
27.02.2009
Storbritannia University of East London
120 credits

12.03.2010
Storbritannia University of Edinburgh alle fag 120 credit points 120 credit points
19.02.2010
Storbritannia University of Essex alle fag 120 credits 120 credits
23.06.2009
Storbritannia University of Glasgow alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits/60 ECTS-credits
11.03.2010
Storbritannia University of Hertfordshire alle fag 120 credits 120 credits
25.01.2016
Storbritannia University of Kent Film Studies/alle fag 120 credits/60 ECTS-credits

25.01.2016
Storbritannia University of Leeds alle fag 120 credits/60 ECTS-credits

19.07.2010
Storbritannia University of Liverpool alle fag 120 credits

31.05.2010
Storbritannia University of London, School of Oriental and African studies
4 units/120 credits 4 units/120 credits 1 unit = 30 credits
halv unit = 15 credits
05.05.2010
Storbritannia University of London, School of Oriental and African studies MSc Economics 4 units/120 credits 8 emner på 0,4 units Et emne på 0,4 units på masternivå innenfor economics anbefales uttelling tilsvarende 7,5 studiepoeng.
Storbritannia University of Manchester alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits/60 ECTS-credits
25.01.2016
Storbritannia University of Portsmouth alle fag 120 credits

31.05.2010
Storbritannia University of Roehampton alle fag 120 credits 120 credits
28.09.2009
Storbritannia University of Sheffield journalistikk/alle fag 120 credits

11.01.2016
Storbritannia University of South Wales16.11.2016
Storbritannia University of Southampton alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
24.11.2009
Storbritannia University of St. Andrews alle fag 120 credits 120 credits
25.01.2016
Storbritannia University of Stirling alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbritannia University of Strathclyde alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits
01.03.2010
Storbritannia University of Sunderland alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbritannia University of Surrey alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbritannia University of Sussex alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbritannia University of the West of England at Bristol alle fag 120 credits/60 ECTS-credits

25.01.2016
Storbritannia University of the West of Scotland
120 credits/60 ECTS-credits 120 credits/60 ECTS-credits
31.05.2010
Storbritannia University of Ulster alle fag 120 credits/60 ECTS-credits 120 credits/60 ECTS-credits
13.04.2015
Storbritannia University of Warwick alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbritannia University of Westminister alle fag 120 credits

25.01.2015
Storbritannia University of Wolverhampton alle fag 120 credits 120 credits
10.12.2009
Storbritannia University of York alle fag 120 credits

25.01.2016
Storbrittannia Durham University alle fag 120 credits

23.02.2010
Sveits Ecole Polytechnique Federale de Lausanne alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
30.06.2009
Sveits Eidgenössische Technische Hochschule Zürich alle fag 60 ECTS-credits

22.02.2010
Sveits Eidgenössische Technische Hochschule Zürich/Swiss Federal Institute of Technology alle fag 60 ECTS-credits


Sveits Université de Genève alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
08.05.2009
Sveits Universität Zürich Biologi/alle fag 60 ECTS-credits

17.11.2006
Sverige Chalmers tekniska høgskola alle fag 60 høgskolepoäng 60 høgskolepoäng
03.07.2009
Sverige Göteborgs Universitet alle fag 60 högskolepoäng

16.09.2008
Sverige Högskolan Halmstad
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Sverige Högskolan i Jönköping
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Sverige Kungliga Musikkhögskolan Stockholm musikk 60 högskolepoäng/ECTS-credits

22.07.2008
Sverige Kungliga Tekniska högskolan (KTH) alle fag 60 högskolepoäng 60 högskolepoäng Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 16.09.2008
Sverige Linköpings Universitet alle fag 60 högskolepoäng
Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 16.09.2008
Sverige Lunds Universitet alle fag 60 högskolepoäng/60 ECTS-credits
Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 16.09.2008
Sverige Malmö Høgskola alle fag 60 högskolepoäng/60 ECTS-credits
Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 16.09.2008
Sverige Malmø Högskolan
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Sverige Mittuniversitetet alle fag 60 høgskolepoäng
Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 22.06.2009
Sverige Stockolms Universitet alle fag 60 högskole poäng
Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 16.09.2008
Sverige Södertörns Högskola alle fag 60 högskolepoäng
Poengsystemet i Sverige er endret fra 1. juli 2007, til å være 60 poeng i året. 13.05.2009
Sverige Umeå universitet
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Sverige Uppsala Universitet
60 ECTS-credits

27.08.2007
Sør-Afrika Stellenbosch University alle fagområder 120 credits 120 credits På bachelornivå henviser første tallet i tresifret kurskode til i hvilket år emnet er gitt.

Alle postgraduate emner starter med 7 eller 8.
30.08.2016
Sør-Afrika University of Cape Town engineering 144 HEQF credits 120 HEQF credits 1000-4999: Bachelornivå. (4000-4999 er honorsnivå).
5000 og oppover: Masternivå.
15.10.2013
Sør-Afrika University of Cape Town humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag 144 HEQF/NQF credits 120 HEQF credits 1000-4999: Bachelornivå. (4000-4999 er honorsnivå).
5000 og oppover: Masternivå.
25.11.2013
Sør-Afrika University of KwaZulu - Natal Humanities 128 credits

18.09.2013
Sør-Korea Chung-Ang University
30-38 credits


Sør-Korea Dongguk University Buddhist kultur og studier, fremmed språk og litteratur, Humanities, Science & Technology, Teaching & Education 32,5
Se websiden til lærestedet:
https://web.dongguk.ac.kr/english/main/sub_2_4.jsp

Dette gjelder følgende fagområder:
Buddhist kultur og studier, fremmed språk og litteratur, Humanities, Science & Technology, Teaching & Education
Alle bachelor grader i ovennevnte fagområder er av 4 års varighet og består av 130 credits total sett.
Kurs på førsteårsnivå godkjennes normalt ikke ettersom disse er vurdert til å være på norsk vgs. nivå.
26.11.2019
Sør-Korea Konkuk University alle fag 31-35 credits 18 credits Kurs på førsteårsnivå godkjennes normalt ikke ettersom disse er vurdert til å være på norsk vgs. nivå. 29.03.2012
Sør-Korea Korea Advanced Institute of Science and Technology engineering 32,5 credits 18 credits 100-199: Førsteårskurs. Godkjennes ikke.
200-399: Bachelor nivå.
400-599: Kurs som kan gå inn som enten undergraduate eller graduate kurs.bv
500-899: Masterkurs.
21.04.2015
Sør-Korea Korea Advanced Institute of Technology (KAIST) mechanical engineering 32,5 credits 18 credits Førsteårskurs godkjennes ikke.
200-499: undergraduate kurs
500-600: Graduate kurs
16.10.2008
Sør-Korea Pohang University of Science and Technology electronic and electrical engineering 32 credits 18 credits 100-199: Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor kurs
500- 899: Master kurs
18.04.2016
Sør-Korea Pusan National University Engineering 34 credits 18 credits 10000-19999: Førsteårskurs. Godkjennes ikke.
20000-49999: Bachelornivå.
60000-98999: Masternivå.

Sør-Korea Seoul National University
32 credits 18 credits Kurs på førsteårsnivå godkjennes normalt ikke ettersom disse er vurdert til å være på norsk vgs. nivå.

Kurskode sier ikke noe om nivå. Hvert enkelt emne må sjekkes opp mot lærestedets kurskatalog
26.10.2015
Sør-Korea Seoul National University
Teknologi/naturvitenskap/humaniora
32,5 12 - 18 Se websiden til lærestedet for emneforklaring
http://www.useoul.edu/graduation
http://oia.snu.ac.kr/page/contact_us.php
kravene for studiepoeng kan varier for ulike graduate/master programmer
03.01.2019
Sør-Korea Sungkyunkwan University SKKU
30/36 credits 18 credits

Sør-Korea Ulsan University
32-36 credits 18 credits

Sør-Korea Yonsei University kjemi 31 credits
Førsteårskurs kan ikke godkjennes. Disse er normalt nummerert 1000-1999. 05.05.2015
Taiwan National Taiwan University of Science and Technology
34 credit hours 24 credit hours Undergraduate: kursnummering starter med 1-4
Graduate: kursnummering starter med 5-6.
Førsteårskurs godkjennes ikke

Thailand Asian Institute of Technology kun graduate studies
24 credits
11.12.2009
Thailand Assumption University allmennvitenskapelige fag 35 credits
Førsteårskurs godkjennes ikke. 02.03.2009
Thailand Chulalongkorn University allmennvitenskapelige fag 33-34 credits
Førsteårskurs godkjennes ikke. 23.09.2008
Tsjekkia Brno University of Technology
60 ECTS-credits

05.10.2010
Tsjekkia Charles University Prague Litteratur og filosofi 60 ECTS-credits

06.06.2016
Tsjekkia Czech Technical University in Prague
60 ECTS-credits

05.10.2010
Tsjekkia University of Pardubice (Univerzita Pardubice)
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Albert Ludwigs Universität Freiburg alle fag 60 ECTS-credits

22.11.2007
Tyskland Christian-Albrechts Universität alle fag 60 ECTS-credits

24.05.2006
Tyskland Freie Universitet Berlin alle fag 60 ECTS-credits

27.02.2009
Tyskland Friedrich-Schiller Universität Jena alle fag 60 ECTS-credits

17.11.2006
Tyskland Hochschule der Medien- Stuttgart
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Hochschule für Technik, Wirtschaft & Kultur- HTWK Leipzig
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Hochschule Schmalkalden
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Hochschüle für Musik Franz Liszt Weimar alle fag 60 ECTS-credits

05.01.2010
Tyskland Humboldt Universität zu Berlin alle fag 60 Studienpunkte (SP) 60 Studienpunkte (SP)
18.11.2009
Tyskland Ludwig Maximillians Universität München alle fag 60 ECTS-credits

06.06.2016
Tyskland Potsdam Universität statsvitenskap/alle fag 60 LP

06.06.2016
Tyskland Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
26.02.2009
Tyskland Ruhr-Universität Bochum
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Ruhr-Universität Bochum alle fag 60 ECTS-credits

21.06.2007
Tyskland RWTH-Aachen alle fag 60 ECTS-credits

26.10.2009
Tyskland Saarlan University in Saarbrücken Lingvistikk/alle fag 60 ECTS-credits

16.03.2006
Tyskland Technische Hochschule Brandenburg
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Technische Universität Bergakademie Freiberg alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
09.02.2009
Tyskland Technische Universität Berlin alle fag 60 ECTS-credits

23.02.2010
Tyskland Technische Universität Dresden Historie/alle fag 60 ECTS-credits

04.02.2005
Tyskland Technische Universität Munchen alle fag 60 CP (credit points) 60 CP (Credit points)
11.03.2008
Tyskland TU Darmstadt
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Universität Bayreuth alle fag 60 ECTS-credits

06.09.2007
Tyskland Universität der Künste Berlin alle fag 60 ECTS-credits

11.03.2010
Tyskland Universität Fridericiana Karlsruhe (TH) sosiologi 60 ECTS-credits

11.04.2007
Tyskland Universität Hamburg alle fag 60 LP/ECTS-credits

02.06.2010
Tyskland Universität Hildesheim alle fag 60 CP

26.10.2009
Tyskland Universität Konstanz
60 ECTS-credits

09.03.2005
Tyskland Universität Leipzig alle fag 60 LP
LP og ECTS brukes om hverandre, og gir samme uttelling. 16.02.2010
Tyskland Universität Paderborn
60 ECTS-credits

08.06.2007
Tyskland Universität Paderborn
60 ECTS-credits 60 ECTS-credits

Tyskland Universität Saarlandes alle fag 60 ECTS-credits

20.10.2004
Tyskland Universität Trier alle fag 60 ECTS-credits

17.09.2009
Tyskland Universität Würzburg, Julius-Maximillians Universität
60 ECTS-credits/Punkten


Tyskland Universität zu Köln alle fag 60 ECTS-credits

26.05.2008
Tyskland Westfälische Wilhelms Universität Münster alle fag 60 ECTS-credits

19.08.2009
Uganda Makerere University allmennvitenskapelige fag 12 kurs/48 credit hours

23.07.2008
Uganda Makerere University teknologi/engineering 40 credit hours

29.09.2016
Ungarn Eötvös Lorand University alle fag 60 ECTS-credits

31.05.2007
USA American University
30 credits 24 credits 001 -099: no degree credit. Gis ingen uttelling.
100 -199: freshman kurs. Kan ikke gi uttelling.
200-499: undergraduate courses
500 -799 = graduate courses
05.05.2015
USA Augustana College allmennvitenskapelige fag 31 credit hours 24 credit hours 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: undergraduate
500-699: graduate

USA Boise University Engineering
30 credits
30 credits
"00–99 noncredit courses that do not count toward degree requirements 100–199 freshman-level courses - godkjennes ikke 200–299 sophomore-level courses (lower-division courses) 300–499 junior- and senior-level courses (upper-division courses) 500–699 graduate-level courses"

Bachelor 4 år , minimum 120 credits

Vanlig Master 1 år, store variasjoner forekommer

https://registrar.boisestate.edu/degree-requirements/general-degree-requirements/#Upper

https://www.boisestate.edu/graduatecollege-policymanual/
01.11.2018
USA Boston University
32 credit hours 24 credit hours 100-199: Freshman courses. Kan ikke godkjennes.
200-499: Undergraduate courses.
500 og oppover: Graduate courses.
07.05.2015
USA Boston University teknologi 32 credit hours 32 credit hours 100-199: Freshman courses. Kan ikke godkjennes.
200-399: Undergraduate
400-599: Advanced undergraduate and/or graduate level
600-799: Gradute courses.
NB! 400-599-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
21.09.2016
USA Brigham Young University
30 credit hours
1-99: Non credit. Remedial. Godkjennes ikke.
100 -199: Freshman. Godkjennes ikke.
200- 499: Undergraduate.
500-599: Advanced undergraduate eller graduate.
600-799 Graduate

NB! 500-599: Anbefales uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
18.11.2009
USA California Lutheran University
31 credits
100-199: Freshman.
200-499: Bachelornivå.
500-599: Graduate courses
24.06.2015
USA California Polytechnic State University (CalPoly) alle fag 45 quarter units 36 quarter units 010-099: Nondegree credit or short courses. Godkjennes ikke.
100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Undergraduate. Godkjennes som bachelornivå.
500-599: Graduate. Godkjennes som masternivå.

11.12.2009
USA California State University, Long Beach alle fag 30 units 24 units 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor level courses
500-799: Graduate level courses.
28.02.2013
USA California State University, Monterey Bay alle fag 30 units 24 units 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor level courses
500-699: Graduate level courses.

USA California State University, San Bernardino allmennvitenskapelige fag 45 quarter units 36 quarter units 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-599: Bachelor level courses.
600-oppover: Graduate level courses.

NB! Internasjonal seksjon anbefaler at et emne på 500-nivå pr quarter kan anbefales graduate uttelling dersom de andre emnene er på 600-nivå og oppover. Dette så fremt tar minimum totalt 36 quarter units. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
16.11.2015
USA California State University, San Marcos
30 semester units 24 semester units 100-199: Freshman. Godkjennes ikke
200-499: Undergraduate level courses
500-699: Graduate level courses

USA Clark University
32 credit hours/8 course units 24 credit hours
30.09.2016
USA Colorado School of Mines petroleum engineering 34 credits 24 credits 100-199: Freshman level (godkjennes ikke)
200-499: undergraduate nivå
500-700: graduate nivå

NB! Dersom alle andre kurs er på 500 nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at det kan godkjennes totalt 8 undergraduate credits (ikke under 400 nivå) som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 4 undergraduate credits pr. semester for at dette skal kunne godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
27.06.2016
USA Columbia University
30 credits 24 credits 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-3999: Undergraduate kurs.
4000 og oppover: Graduate kurs.
26.01.2015
USA Florida Institute of Technology engineering 33-34 credits 24 credit hours 1000-1999: Freshman kurs. Godkjennes ikke.
2000-4999: Bachelornivå.
5000-5999: Masternivå.

NB! Dersom alle andre kurs er på 5000- nivå , anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 3000-nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
01.12.2015
USA Georgia Institute of Technology teknologi 32 credit hours 24 credit hours 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: undergraduate.
6000-6999: graduate.

NB! Dersom alle andre kurs er på 6000- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 4000- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
16.11.2015
USA Georgia State University
30 hours
1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Undergraduate courses
8000-9999: Graduate courses
18.07.2008
USA Hawaii Pacific University
30 credits 24 credits 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Undergraduate.
5000-7999: Graduate.
04.03.2010
USA Illinois Institute of Technology
31 credits 24 credits 100-199: Freshman
200-499: Bachelornivå
500-799: Masternivå.

NB! Dersom alle andre kurs er på 500- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 8 undergraduate credits (ikke under 400- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Det kan ikke avlegges mer enn 4 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
10.01.2014
USA Iowa State University
30 credits 24 credits Freshman: 100-199 (gis ikke uttelling)
Undergraduate: 200-499
Graduate: 500-699
28.02.2013
USA Louisiana State University petroleum engineering 32 credits 24 credits 0001-0999: Non degree credit.
1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Bachelor nivå.
5000-5999: Postbachelor studies for architecure, law and vet. medicine.
6000-6999: Exclusively for teachers.
7000-9999: Graduate nivå.

NB! 4000-4999-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.

I en forhåndsgodkjenning vil vi anbefale at fakultetet gir en forhåndsgodkjenning som anbefaler graduate uttelling for 4000-nivå emner under forutsetning at disse tas for graduate credit ved LSU og at det ved endelig godkjenning dokumenteres fra studenten at emnene er godkjent for graduate credits ved lærestedet

21.09.2016
USA Massachusettes Institute of Technology
96 units 72 units Første tallet i kurskoden står for instituttnr.
Kurskatalog med benevnelse på undergrad. og grad. fag. http://student.mit.edu/catalog/index.cgi
07.01.2019
USA Michigan State University allmennvitenskapelige fag 30 semester hours 24 semester hours 100-199 Freshman (godkjennes ikke)
200-499 Bachelor (sophomore, junior, senior)
500-999 Graduate kurs
16.04.2008
USA Michigan State University engineering 32 semester hours 24 semester hours 100-199 Freshman (godkjennes ikke)
200-499 Bachelor (sophomore, junior, senior)
500-999 Graduate kurs

13.07.2016
USA Michigan Technological University engineering 32 credits 24 credits 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Bachelor nivå.
5000-5999: Master nivå.

NB! Dersom alle andre kurs er på 5000- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 8 undergraduate credits (ikke under 4000- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 4 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.

USA Middle Tennessee State University
30 credit hours 24 credit hours 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: undergraduate kurs
5000-6999: graduate kurs
21.09.2016
USA Midwestern State University alle undergraduate/ikke medisin 30 semester hours 24 semester hours Kurs nummerert 1000-1999 er freshman og kan ikke godkjennes.
Kurs nummerert 5000 og oppover godkjennes som graduate kurs.

NB! Dersom alle andre kurs er på 5000- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 4000- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar totalt 24 credits. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
07.03.2008
USA Missouri University of Science and Technology petroleum engineering 32 credits 24 credits Freshman: 1000-1999. Godkjennes ikke.
Undergraduate: 2000-4999.
Graduate: 5000-6999
01.10.2015
USA Montana State University civil engineering 30 -32 credits 24 credits 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelornivå.
500-699: Masternivå.
NB! Dersom alle andre kurs er på 500- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 400- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
28.09.2015
USA Montana Tech University petroleum 34 credits 24 credits Freshman: 1000-1999. Godkjennes ikke.
Undergraduate: 2000-4999.
Graduate: 5000 og oppover

NB! 400-499-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
23.06.2016
USA Pacific Lutheran University Political Science 32 credits
Freshman godkjennes ikke. 06.06.2016
USA Pennsylvania State University humanistiske fag 30 credits 24 credits 1-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Undergraduate.
500-699 og 800-899: Graduate.

NB! 400-499: Anbefales uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
24.11.2009
USA Saint Cloud State University
30 credits
Freshman godkjennes ikke. 06.06.2016
USA San Diego State University Alle fag
24 credits Requirements for Master's Degrees
http://arweb.sdsu.edu/es/catalog/Grad1718/019%20Requirements%20for%20Master%E2%80%99s%20Degrees.pdf
10.10.2019
USA San Diego State University Bachelor of Arts degree in Applied Arts and Sciences
Bachelor of Arts degree in Liberal Arts and Sciences
Bachelor of Science degree in Applied Arts and Sciences
30 units
00-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-599: Undergraduate
600-799: Graduate
Minimumskravet for Bachelor grader ved SDSU er 120 units og varighet er 4 år. Det er høyere krav for endel grader, men alle som har avlagt mellom 30-35 units på Bachelor nivå på et år vil få dette godkjent som 60 studiepoeng.

NB! 500-599-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate units ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.

I en forhåndsgodkjenning vil vi anbefale at fakultetet gir en forhåndsgodkjenning som anbefaler graduate uttelling for 500-nivå emner under forutsetning at disse tas for graduate unit ved SDSU og at det ved endelig godkjenning dokumenteres fra studenten at emnene er godkjent for graduate units ved lærestedet.
Credits = Units


20.09.2019
USA San Diego State University Bachelor of Engineering 32-35 credits
Bachelor of Engineering 32 - 35 credits = 60 ECTS på Bachelor/undergraduate nivå.

00-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-599: Undergraduate
600-799: Graduate
Minimumskravet for Bachelor grader ved SDSU er 120 units og varighet er 4 år. Det er høyere krav for endel grader, men alle som har avlagt mellom 30-35 units på Bachelor nivå på et år vil få dette godkjent som 60 studiepoeng.

NB! 500-599-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate units ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.

I en forhåndsgodkjenning vil vi anbefale at fakultetet gir en forhåndsgodkjenning som anbefaler graduate uttelling for 500-nivå emner under forutsetning at disse tas for graduate unit ved SDSU og at det ved endelig godkjenning dokumenteres fra studenten at emnene er godkjent for graduate units ved lærestedet.
Credits = Units
20.09.2019
USA San Diego State University Bachelor of Fine Arts degree in Dance
Bachelor of Music degree
33 units
00-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-599: Undergraduate
600-799: Graduate
Minimumskravet for Bachelor grader ved SDSU er 120 units og varighet er 4 år. Det er høyere krav for endel grader, men alle som har avlagt mellom 30-35 units på Bachelor nivå på et år vil få dette godkjent som 60 studiepoeng.

NB! 500-599-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate units ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.

I en forhåndsgodkjenning vil vi anbefale at fakultetet gir en forhåndsgodkjenning som anbefaler graduate uttelling for 500-nivå emner under forutsetning at disse tas for graduate unit ved SDSU og at det ved endelig godkjenning dokumenteres fra studenten at emnene er godkjent for graduate units ved lærestedet.
Credits = Units
20.09.2019
USA San Francisco State University statsvitenskap 30 credits
Freshman godkjennes ikke. 06.06.2016
USA San Jose State University
30-34 units 24 units 1-99: Freshman. Kan bare godkjennes dersom lærestedet bekrefter at det er sophomore kurs.
100-199: Undergraduate kurs.
200-299: Graduate kurs
NB! Dersom alle andre kurs er på 200- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 100-nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
26.02.2009
USA South Dakota School of Mines and Technology engineering 34 credits 24 credits 100-199: Freshman. Kan ikke godkjennes.
200-499: undergraduate
500 og oppover: graduate
14.12.2009
USA Stanford University alle fag 45 quarter units 36 quarter units 0-99: service course. Godkjennes ikke
100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-299: advanced undergraduate/beginning graduate
300-399: advanced graduate
400-499: experimental
500-599: graduate seminars

NB! 200-299-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
15.12.2009
USA Stetson University Florida
30 credits
100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Undergraduate
500-600: Graduate
05.09.2014
USA Syracuse University 32 credits for Engineering.
32
100 -199: Freshman, Godkjennes ikke.
200- 499: Undergraduate
500-599: joint undergraduate eller graduate.
600-699  første år graduate
700-899: 2. og 3. år graduate level;
997: master’s thesis

21.11.2018
USA Syracuse University Arts and Science. 30
100 -199: Freshman, Godkjennes ikke.
200- 499: Undergraduate
500-599: joint undergraduate eller graduate.
600-699  første år graduate
700-899: 2. og 3. år graduate level;
997: master’s thesis
15.01.2019
USA Texas A&M University alle fag 30 credit hours 24 credit hours 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: undergraduate.
600-699: graduate.

NB! Dersom alle andre kurs er på 600- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 400-nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
03.02.2010
USA Texas Tech University engineering/petroleum 32 semester hours 24 semester hours 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Undergraduate.
5000- : Graduate kurs
23.06.2016
USA University of Arkansas at Little Rock allmennvitenskapelige fag 30 credit hours 24 credit hours Freshman: 1000-1999
Undergraduate: 2000-4999
Graduate: 5000-
Freshman kurs er regnet å være på norsk videregående skoles nivå, og godkjennes ikke.
23.06.2016
USA University of California, Berkeley alle 30 units 24 units 1-99: Godkjennes kun dersom lærestedet bekrefter at dette er sophomore kurs. Freshman godkjennes ikke.
100-199: Undergraduate.
200- : Graduate

NB! UC Berkeley studenter som tar 8-9 units i 200-serien pr semester, blir vurdert som masterstudenter ved lærestedet. Dette tilsvarer ikke full studiebelastning, men slike studenter kan i tillegg ha inntil 3-4 units pr semester av upper division emner (100-199-serien), og allikevel få dette godkjent som graduate belastning/units. Dette så fremt tar minimum totalt 12 units pr semester/24 units pr år.

Internasjonal seksjon anbefaler derfor at NTNU studenter som tar minimum 16-18 graduate units (200-299-serien) og inntil 6-8 undergraduate units (100-199), minimum totalt 24 units, får oppholdet sitt godkjent som tilsvarende 60 studiepoeng. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.

16.11.2015
USA University of California, Davis Alle fag 45 quarter units 36 quarter units 1-99: Freshman og sophomore kurs. Freshman kurs kan ikke godkjennes. Det må legges ved dokumentasjon fra lærestedet om at kurs er på sophomore nivå, før det kan godkjennes som del av grad ved NTNU.
100-199: Undergraduate.
200- : Graduate

USA University of California, Irvine alle fag 45 quarter units 36 quarter units 1-99: Freshman. Godkjennes ikke. Dersom det er sophomore kurs, må lærestedet bekrefte dette for at det skal kunne godkjennes.
100-199: Godkjennes som bachelornivå.
200 og oppover: Godkjennes som master nivå.

17.09.2009
USA University of California, Los Angeles alle fag 45 units 36 units 1-99 lower division. Freshman. Kan normalt ikke godkjennes. Dersom man velger sophomore kurs som er nummerert 1-99, må det dokumenteres fra lærestedet at det er sophomore kurs.
100-199: undergraduate nivå
200-299 og 500-599: graduate nivå
300-499: Professional courses

Internasjonal seksjon anbefaler normalt ikke uttelling for kurs i X- 300 og 400- serien/kurs i 40000-serien. Dette er Extension kurs med varierende akademisk innhold og nivå. Dersom dette skal anbefales må fakultetet gjøre en vurdering av faglig innhold og nivå i forhold til akademiske krav.

NB! UCLA studenter som tar minimum 24 graduate units (200-299) i løpet av ett år vurderes å være masterstudenter ved lærestedet. Dette tilsvarer ikke full studiebelastning, men slike studenter kan i tillegg ha inntil 4 units pr quarter på undergraduate upper division nivå (100-199), altså totalt 12 units, og allikevel få dette godkjent som graduate belastning/units. Dette så fremt tar totalt 36 units.

Internasjonal seksjon anbefaler derfor at NTNU studenter som tar minimum 24 graduate units (200-299) og inntil 12 undergraduate units (100-199), minimim totalt 36 units, får oppholdet sitt godkjent som tilsvarende 60 studiepoeng. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
25.02.2013
USA University of California, San Diego allmennvitenskapelige og teknologi 45 units 36 units 1-99: Freshman. Kan normalt ikke godkjennes. Dersom man velger sophomore kurs som er nummerert 1-99, må det dokumenteres fra lærestedet at det er sophomore kurs.
100-199: Undergraduate nivå.
200- : graduate nivå.
(Innenfor School of Global Policy and Strategy starter emner på graduate nivå på 400).
Internasjonal seksjon anbefaler normalt ikke uttelling for kurs i X-300 og 400- serien/kurs i 40000-serien. Dette er Extension kurs med varierende akademisk innhold og nivå. Dersom dette skal anbefales må fakultetet gjøre en vurdering av faglig innhold og nivå i forhold til akademiske krav.

NB! UCSD studenter som tar minimum 24 graduate units (200-299) i løpet av ett år vurderes å være masterstudenter ved lærestedet. Dette tilsvarer ikke full studiebelastning, men slike studenter kan i tillegg ha inntil 4 units pr quarter på undergraduate upper division nivå (100-199), altså totalt 12 units, og allikevel få dette godkjent som graduate belastning/units. Dette så fremt tar minimum totalt 36 units.

Internasjonal seksjon anbefaler derfor at NTNU studenter som tar minimum 24 graduate units (200-299) og inntil 12 undergraduate units (100-199), totalt 36 units, får oppholdet sitt godkjent som tilsvarende 60 studiepoeng. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
16.11.2015
USA University of California, Santa Barbara Alle fag 45 quarter units 36 quarter units 1-99: Freshman og sophomore kurs. Freshman kurs kan ikke godkjennes. Det må legges ved dokumentasjon fra lærestedet om at kurs er på sophomore nivå, før det kan godkjennes som del av grad ved NTNU.
100-199: Undergraduate.
200- : Graduate.
Internasjonal seksjon anbefaler generelt ikke uttelling for kurs i X300 og X400-serien. Dette er Extension kurs og kan normalt ikke inngå som del av graden ved lærestedet. Dersom dette skal anbefales må fakultetet gjøre en vurdering av faglig innhold og nivå i forhold til akademiske krav.

NB! UCSB studenter som tar minimum 24 graduate units (200-299) i løpet av ett år vurderes å være masterstudenter ved lærestedet. Dette tilsvarer ikke full studiebelastning, men slike studenter kan i tillegg ha inntil 4 units pr quarter på undergraduate upper division nivå (100-199), altså totalt 12 units, og allikevel få dette godkjent som graduate belastning/units. Dette så fremt tar totalt 36 units.

Internasjonal seksjon anbefaler derfor at NTNU studenter som tar minimum 24 graduate units (200-299) og inntil 12 undergraduate units (100-199), minimim totalt 36 units, får oppholdet sitt godkjent som tilsvarende 60 studiepoeng. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
16.11.2015
USA University of Central Florida, USA Graduates for Sports Business Management (MSBM)
22,5 Credit Hours More information about Graduate programmes:

http://catalog.ucf.edu/content.php?catoid=4&navoid=260
http://catalog.ucf.edu/content.php?catoid=15&navoid=1279
31.01.2020
USA University of Cincinnati alle fag 30 credits
100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-699: Undergraduate. Godkjennes normalt som bachelornivå.
799-999: Graduate nivå. Godkjennes som masternivå.

USA University of Colorado at Boulder alle fag 30 credit hours 24 credit hours 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Bachelor nivå.
5000- og oppover: Master nivå.

NB! Dersom alle andre kurs er på 5000- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 4000- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
18.11.2015
USA University of Florida alle fag 30-32 credit hours 24 credit hours 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Undergraduate kurs.
5000- oppover: Graduate kurs.
29.08.2016
USA University of Hawaii at Hilo
30 credits
100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor nivå.
600-699: Master nivå.
700-798: Avansert (doctoral) nivå.
17.06.2009
USA University of Hawaii at Manoa alle fag 31 credit hours 24 credit hours 100-199: Kan ikke gi uttelling i grad.
200-499: Undergraduate kurs
500-799: Graduate kurs
18.09.2009
USA University of Houston allmennvitenskapelige fag 30 credits 24 credits 1000-1999: Freshman
2000-5999: Bachelor
6000 og oppover: Graduate
Emner på 5000-nivå kan være undergraduate emner, graduate emner eller professional courses. For at emnet skal kunne anbefales uttelling som graduate emne, må det bekreftes fra lærestedet at dette er et graduate emne/emne som tas for graduate credits.
03.12.2015
USA University of Houston petroleum engineering 31,5 credits 24 credits 1000-1999: Freshman
2000-5999: Bachelor
6000 og oppover: Graduate

NB! 5000-5999-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.

USA University of Illinois
30 credits 24 credits 100-199 Freshman (godkjennes ikke)
200-499 Bachelor (sophomore, junior, senior)
500-599 Graduate kurs

NB! 400-499-serien: Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
18.11.2015
USA University of Louisiana at Lafayette engineering 32 credit hours 24 credit hours Freshman: 100-199. Kan ikke gi uttelling i norsk grad.
200-499: Bachelor
Graduate kurs er nummerert 500 og oppover.

400G kurs gis graduate uttelling dersom tas for graduate credits. Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag for disse så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
19.11.2015
USA University of Maryland allmennvitenskapelige fag 30 credits 24 credits 100-199: Freshman kurs. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor nivå.
600-898: Masternivå.

NB! Dersom alle andre kurs er på 600- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits på 400- nivå kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
21.09.2016
USA University of Michigan allmennvitenskapelige fag 30 credits 24 credits 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor nivå.
500- : Master nivå.
23.02.2010
USA University of Michigan engineering 32 credits 24 credits 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor nivå.
500- : Master nivå.
19.09.2016
USA University of Minnesota - Twin Cities Campus alle fag 30 credits 24 credits 1000-1999: Freshman (godkjennes ikke)
2000-4999: undergraduate nivå
5000- : graduate nivå

NB! Dersom alle andre kurs er på 5000- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 4000- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
22.06.2016
USA University of Montana
30 credits 24 credits 001-099 Courses below college level
100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelornivå.
500-699: Masternivå.
Senor (5th year courses in Pharmacy are numbered 500 to 599)
800 cross-listed courses, used for secondary or other listing

NB! Dersom alle andre kurs er på 500-699- nivå, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 400- nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.

USA University of New Orleans alle fag 30 credits 24 credits 0000: Ingen credit.
1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Bachelornivå.
5000-6999: Masternivå.
18.09.2015
USA University of Oklahoma petroleum engineering 32 credit hours 24 credit hours 0000-0999: Ikke uni. kurs. Godkjennes ikke.
1000-1999: freshman nivå. Godkjennes ikke.
2000-4999: bachelor nivå
5000-6999: master nivå

NB! Dersom alle andre kurs er på 5000- nivå eller høyere, anbefaler Internasjonal seksjon at totalt 6 undergraduate credits (ikke under 3000-4000-nivå) kan godkjennes som tilsvarende graduate nivå. Dette så fremt tar minimum 24 credits totalt. Det kan ikke avlegges mer enn 3 undergraduate credits pr. semester for at dette skal godkjennes. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
30.08.2016
USA University of San Francisco alle fag 32 credits
100-199: Freshman godkjennes ikke.
200-499: Bachelor
500-699: Graduate
5000-6999: MBA level
22.06.2016
USA University of Southern California alle fag 32 credits 24 credits 100-199: Freshman. Godkjennes normalt ikke.
200-499: Undergraduate.
500-700: Graduate
Graduate credit kan være available for 400-level courses. Internasjonal seksjon anbefaler uttelling tilsvarende graduate fag så fremt det dokumenteres ved endelig godkjenning at studenten har tatt disse emnene for graduate credits ved lærestedet. Dersom dette ikke kan dokumenteres gis emnene uttelling som undergraduate emner.
09.02.2009
USA University of Texas at Austin Petroleum engineering 32 semester hours 24 semester hours Kursnummereringen er litt spesiell ved Austin. Det første tallet angir antall credits kurset har. De to siste tallene angir nivået på kurset. Det er altså de to siste tallene som må vurderes for å finne nivået.
01-19: Lower division. Godkjennes kun dersom Austin bekrefter at kurset er på sophomore nivå.
20-79: Undergraduate (Upper Division).
80-99: Graduate.

Internasjonal seksjon anbefaler at kan ha inntil et emne på upper division, og få dette godkjent som graduate nivå, dersom resten er master/graduate nivå. Dersom tar minimum totalt 24 semester hours. Enhver endring av denne kombinasjonen av undergraduate og graduate units kan medføre en endring av omfang/lavere uttelling og at de ordinære omregningsreglene for undergraduate emner vil gjelde.
06.02.2014
USA University of Tulsa petroleum engineering 33 credit hours 24 credit hours 1001-1990: freshmen (godkjennes ikke)
2000-4990: undergraduate
7000-7990: graduate
10.02.2009
USA University of Washington alle fag 45 quarter credits 36 quarter credits 100-199: Freshman. Godkjennes ikke.
200-499: Bachelor nivå.
500-899: Graduate nivå.
21.09.2016
USA Virginia Polytechnic and State University
30 semester hours 24 semester hours 1000-1999: Freshman. Godkjennes ikke.
2000-4999: Undergraduate.
5000- : Graduate
17.06.2016
Venezuela Universidad Simón Bolívar Ingenieria Geofisica 41 creditos
Førsteårskurs kan ikke godkjennes. 22.09.2008
Østerrike Karl-Franzens Universität alle fag 60 ECTS-credits

14.05.2007
Østerrike Montan Universität Leoben alle fag 60 credit points 60 credit points
06.02.2009
Østerrike Technische Universität Graz alle fag 60 ECTS-credits 60 ECTS-credits
26.02.2009
Østerrike TU Wien alle fag 60 ECTS-credits

27.03.2007
Østerrike Universität Wien alle fag 60 ECTS-credits

27.03.2007