Bilde

Bilde tatt av en internasjonal student i Bymarka

Internasjonalisering av utdanning

Internasjonalisering av utdanning

Internasjonal seksjon i Trondheim har, sammen med internasjonale koordinatorer i Gjøvik og Ålesund, overordnet ansvar for NTNUs:

  • Opptak og mottak av internasjonale studenter
  • Veiledningstilbud til NTNU-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet
  • Søknadsbehandling og nominering av NTNU-studenter som søker utveksling
  • Internasjonal program- og prosjektforvaltning innenfor utdanningsområdet, som Erasmus+, EnPe-programmet og NORHED II

Ta deler av utdanningen i utlandet!

Ta deler av din utdanning ved NTNU i utlandet!

Er du nysgjerrig på å reise til utlandet, oppleve en ny kultur, bygge internasjonalt nettverk og samtidig få full studieuttelling?

Nesten alle grader som tilbys av NTNU er tilrettelagt for å ta et eller to semester i utlandet, både på bachelor- og masternivå. NTNU har utvekslingsavtaler med over 500 universiteter i over 100 land verden over. Å studere i utlandet gir deg verdifull erfaring i en internasjonal sammenheng og er attraktivt på CV 'en. I tillegg får du en bredere horisont, og sosiale bånd som varer livet ut. 

For å lære mer om hvordan du kan starte din reise ut i verden som student har vi på internasjonal seksjon temasider om utveksling med grundig informasjon og stegvise instruksjoner. Det kan se mye ut ved første øyekast, men det er slettes ikke umulig. Start din utenlandsreise her.

Snarveier for NTNU-ansatte

Snarveier for NTNU-ansatte

  • Ansattmobilitet: Søk finansiering gjennom Erasmus+ for undervisnings- eller opplæringsopphold 
  • Avtalemaler: Maler som kan brukes ved blant annet opprettelse, fornyelse og registrering av utvekslingsavtaler
  • Erasmus+: Innenfor EUs program for utdanning, ungdom og idrett er det gode muligheter for internasjonalt nettverkssamarbeid og utvikling av innovative prosjekter
  • EØS-midler: Midler for samarbeid med institusjoner i 15 mottakerland
  • Oversikt over avtaler

Ansatte og kontaktinformasjon