Bilde

Bilde tatt av en internasjonal student i Bymarka

Internasjonalisering av utdanning

Internasjonalisering av utdanning

Internasjonal seksjon i Trondheim har, sammen med internasjonale koordinatorer i Gjøvik og Ålesund, overordnet ansvar for NTNUs:

  • Rekruttering, opptak og mottak av internasjonale studenter
  • Veiledningstilbud til NTNU-studenter som vil ta en del av utdanningen i utlandet
  • Søknadsbehandling og nominering av NTNU-studenter som søker utveksling
  • Internasjonal program- og prosjektforvaltning innenfor utdanningsområde, som Erasmus+ og EnPe

Snarveier for NTNU-ansatte

Snarveier for NTNU-ansatte

  • Ansattmobilitet: Søk finansiering gjennom Erasmus+ for undervisnings- eller opplæringsopphold 
  • Avtalemaler: Maler som kan brukes ved blant annet opprettelse, fornyelse og registrering av utvekslingsavtaler
  • Erasmus+: Innenfor EUs program for utdanning, ungdom og idrett er det gode muligheter for internasjonalt nettverkssamarbeid og utvikling av innovative prosjekter
  • EØS-midler: Midler for samarbeid med institusjoner i 15 mottakerland
  • Oversikt over avtaler

Ansatte og kontaktinformasjon