Stillingsannonse


 

Instituttledere

44 ledige instituttleder-stillinger

NTNU skal denne våren rekruttere et betydelig antall instituttledere, fordelt på alle åtte fakulteter.

Instituttlederne tilsettes for en åremålsperiode på 4 år og er instituttets daglige leder. Instituttlederen skal påse at virksomheten drives innenfor rammer gitt i regelverk, overordnet nivås beslutninger og har generell fullmakt til å avgjøre løpende saker. Instituttlederen rapporterer til sin dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Søknadsfrist: 20.03.2017

Bidra til kunnskap for en bedre verden

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet er i dag Norges største universitet, og historien går tilbake til 1910.

Samfunnsoppdraget til NTNU er å skape kunnskap for en bedre verden og levere løsninger som kan forandre og forbedre hverdagen.  

Hovedsetet ligger i Trondheim, med campuser i Gjøvik og Ålesund. NTNU har åtte fakulteter samt enheter som NTNU Vitenskapsmuseet og NTNU Universitetsbiblioteket, og rundt 39 000 studenter og 6700 årsverk. 


 

Klikk på instituttene for å se og søke stillingene