Vi ønsker å utfordre dagens praksis gjennom moderne undervisningsformer og læringsmåter, der studentene er mer aktive i egen læring enn tidligere

Vi ønsker å opparbeide kunnskap om hvordan vi kan lære smartere, arbeide smartere og skape høyere læringsutbytte med mindre ressurser.

Prosjektets første leveranse var Smart læring MOOC, som åpnet i august 2014. MOOCen var primært rettet mot lærere i norsk skole, og bød på en anledning til å styrke sin digitale kompetanse. Ved kursstart var det 1 268 deltakere.

Prosjektet Smart læring er en del av satsingen Innovativ utdanning ved NTNU og er finansiert av NTNU og Norgesuniversitetet.

Prosjektet Smart læring har jobbet mot følgende målsettinger:

  • økt digital kompetanse blant NTNU ansatte og kursdeltakere
  • økt studiekvalitet og bedre eksamensresultat ved NTNU
  • etablering av nettverk som legger til rette for samarbeid og forskning over instituttnivå

Fri, 06 May 2016 12:56:18 +0200

Kurs i smart læring

Ønsker du å ta kurset i Smart læring?

Beskrivelse av emnet og informasjon om påmelding