"Et vilt ønske om å fly".  
Maleri av Kenneth Nygård.
  
Bestill boka herfra 

Redaksjonskomiteen 

Henvendelser om boka kan rettes til:  
Infoavdelingen NTNU 
Infohuset 
7034 Trondheim  

Tilrettelegging for web: 
Even Gran 
Infoavdelingen 

Illustrasjoner på forsiden (fra venstre):  

 • «Integrasjon» av Arnold Haukeland. Foto: NTH Info.
 • «Studenten i den gamle stad» av Nils Aas. Foto: Atle Kjærvik. 
 • Hovedbygget ved NTH. Foto: Gunnfrid Holan. 
 • Les utdrag fra NTHs historie 

   
    
    
   

   
   
  INNHOLDSFORTEGNELSE
   
  FORORD av Per Kr. Larsen 
  Mange bindestreker? 

  NTH I UTDANNINGSSAMFUNNET 

  NTH-STUDIET I ENDRING  ADMINISTRATIVE TILTAK  GLIMT FRA VIRKSOMHETEN   TALL OG FAKTA 1985 - 95/96.
   
   
    
  TEKNOLOGI FOR SAMFUNNET 
  NTH I EN BRYTNINGSTID 1985 - 1995 
  EN ESSAYSAMLING 
  Forsiden