Trygge Kropper

Trygge Kropper

Prosjektene i Trygge Kropper har som mål å bevege fokus bort fra tradisjonelle vektsentrerte tilnærminger til kropp. For å nå målene i de ulike prosjektene har det blitt utviklet ulike forskningsgrupper som er sammensatt av ulike brukerorganisasjoner, klinikere og forskere fra ulike medisinske fagområder for å integrere kunnskap om psyken og kroppen. 

De ulike prosjektene har ved å integrere psykisk helse og somatikk potensiale til å informere helsetjenester og samfunnet om sammenhengen mellom vekt og psykisk helse; et behov som i stor grad er identifisert av pasienter, helsetjenesten, beslutningstakere og forskere.

Helsepersonell, lærere, forskere og andre relevante aktører kan få hjelp til å samskape mer helhetlige tjenester for befolkningen. Vi håper at arbeidet vårt kan bidra til at barn, unge og voksne kan få et bedre forhold til egen og andres kropper.


Om Trine

Om Trine

Trine Tetlie Eik-Nes er førsteamanuensis ved INB ved NTNU.  

Trine leder flere av studiene du finner på denne nettsiden og jobber både med forebygging og behandling av vekt –og spiseforstyrret adferd. Alle hennes studier og arbeid er knyttet til “(U)Trygge Kropper” med mål om samarbeid på tvers av sektorer for bedre helse.  

Trine tok sin mastergrad i “barn og unges psykiske helse” og fullførte sin doktorgrad i samfunnsmedisin ved NTNU i 2018. I dag jobber hun med både registerdata og kliniske data med blant annet spiseforstyrrelser, vekt, kroppsbilde, skam og stigma. Eik-Nes har jobbet i psykisk helsevern i 25 år som kliniker. De siste 15 årene har hun jobbet med alvorlig vekt -og spiseforstyrrelser. Hun er for tiden prosjektleder for tre studier, MHOBY-studien (Mental Health & Obesity), Trygge Kropper Trygge Barn (TKTB) og Trygge Idrettskropper (TIK) i Norge. Trine er også ansatt som forsker ved DPS Stjørdal og er tilknyttet den amerikanske forskergruppen STRIPED ved Harvard T.H. Chan School of Public Health og Boston Children’s Hospital. 


Trygge Kropper

Om Trygge Kropper

De ulike studiene og arbeid som gjøres av meg og mine team skal resultere i forskjellige strategier, behandlingsformer og verktøy for å hjelpe mennesker å fremme en trygg kropp, sunne spisevaner og fysisk aktivitet
Les mer

Om store kropper

En stor andel av det norske befolkningen har store kropper og blir dermed kategorisert med betegnelsene «overvekt» eller «fedme»
Les mer

Om Kroppsbilde

Det er flere med store kropper som strever med kroppsbilde, derfor må den mentale helsen taes med i betrakting og man må se hele menneske og ikke bare kroppen.
Les mer

Spiseforstyrrelser

Overspisinglidelse er en type spiseforstyrrelse. På engelsk har dette fått navnet «Binge eating disorder» (BED).
Les mer

Vanlige spørsmål

Her finner du ofte stilt spørsmål.
Les mer

Hjelp og støtte

Her finner du mer info om hjelpen og støtten som er tilgjengelig
Les mer

Hva sier de som får hjelp?

Her kan du lese mere om erfaringene til de som har fått hjelp.
Les mer

Hva sier fagfolket om vår tilnærming?

Hva sier andre som jobber med dette om den tilnærmingen trygge kropper tar?
Les mer

Nettverket MHOBY

Nettverket MHOBY

Trine Tetlie Eik-Nes er førsteamanuensis ved INB ved NTNU. Hun tok sin mastergrad i “barn og unges psykiske helse” og fullførte sin doktorgrad i samfunnsmedisin ved NTNU i 2018. Hun jobber med både registerdata og kliniske data om spiseforstyrrelser og vekt. Eik-Nes har jobbet i psykisk helsevern i 20 år som kliniker. De siste 15 årene har hun jobbet med alvorlig vekt -og spiseforstyrrelser. Hennes forskningsinteresser er fedme,  spiseforstyrrelser, kroppsbilde og stigma. Hun er for tiden prosjektleder for to studier, MHOBY-studien (Mental Health & Obesity) og Trygge Kropper Trygge Barn i Norge. Hun jobber for tiden med utvikling og testing av integrert forebygging og behandling av vekt –og spiseforstyrret adferd 


Nyheter og Information

Nyheter og Information

Last ned her.

 Trygge Kropper Trygge Barn. 

For mer information last ned flyer.

Professor S.Bryn Austin fra Harvard T.H. Chan School of Public Health holdt et seminar ved NTNU. Professor Steinar Krokstad holdt også et innlegg. Les mer om det her.

Jeg leder et nytt prosjekt kalt Trygge Idrettskropper, les mer om det her.

Jeg har sammen med en gruppe fageksperter utviklet samtalekort om mat, kropp og vekt. Du kan kjøpe de her.

 

Jeg er visiting researcher her også, og det vil være mye nyttig innhold vi vil poste her.

Tilknyttede Master- og ph.d.-prosjekter

Tilknyttede Master- og ph.d.-prosjekter

Dahl, & Carstensen, Tove. (2019). Fedme og Psykisk helse En kvalitativ studie. NTNU. 

 

Ramstad, Eik-Nes, Trine Tetlie, & Kvam, Lisbeth. (2020). Foreldres erfaringer med å ha et barn med en spiseforstyrrelse. NTNU.

 

Myrvold, Eik-Nes, Trine Tetlie (2020). Evaluation of a new interdisciplinary teaching on obesity and mental health in health professionals’ education. NTNU

 

Almå, Eik-Nes, Trine Tetlie, & Valle, Per Christian (2022). En belastende barndom. Betydning for utvikling og behandling av alvorlig overvekt. NTNU 

Sosioøkonomiske risikofaktorer for overvekt og fedme blant ungdom. Ung-HUNT4.

Masterstudent: Helle Tung Dyrendahl

Hovedveileder: Steinar Krokstad

Biveileder: Trine Tetlie Eik-Nes & Erik R. Sund

 

Kan økt kunnskap om kroppsbilde forbedre helsetilbudet til familier som har barn med overvekt?

PhD kandidat: Tove Langlo Drilen

Hovedveileder: Rønnaug Ødegård

Biveiledere: Trine Tetlie Eik-Nes & Ellen Ersfjord

 

Hva veier tyngst? Belastende oppveksterfaringer blant gravide kvinner med fedme og deres møte med helsetjenesten.

PhD kandidat: Heidi Linn Sandæter

Hovedveileder: Julie Horn

Biveiledere: Trine Tetlie Eik-Nes & Hege Selnes Haugdahl

 

The weight of shame. Developing and evaluating specialised treatment for female patients with eating disorders and larger weight bodies.

PhD kandidat: Kjersti Hognes Berg

Hovedveileder: Trine Tetlie Eik-Nes 

Biveileder: Eli Natvik

 

Oppveksterfaringer blant gravide kvinner med fedme og deres møte med helsetjenesten.

PhD kandidat: Heidi Linn Sandæter

Hovedveileder: Julie Horn

Biveiledere: Trine Tetlie Eik-Nes & Hege Selnes Haugdahl

 

The weight of shame. Developing and evaluating specialised treatment for female patients with eating disorders and larger weight bodies.

PhD kandidat: Kjersti Hognes Berg

Hovedveileder: Trine Tetlie Eik-Nes