Analyse

Forskningsgruppe

Analyse

Gruppens forskning dekker harmonisk analyse og kompleksanalyse i en og flere variable; anvendelser innen geometri, partielle differensiallikninger og tallteori; operatoralgebraer og ikke-kommutativ geometri.

Mer om vår forskning


Ansattliste

person-portlet

Gruppeleder

Franz Luef
Professor
franz.luef@ntnu.no
73593513
40614405