Studenttillitsvalde ved Institutt for lærarutdanning

Studenttillitsvalde ved Institutt for lærarutdanning

Kva er ein studenttillitsvald?

Studentdemokratiet blir representert gjennom instituttillitsvalde (ITV) og programtillitsvalde (PTV).

Studentane vel kvart år fem ITV-er som deltar i alle organa våre der vi arbeider med studietilbod og læringsmiljø. ITV-ane er tilknytta Studentrådet ved SU.

Instituttillitsvalde

 • Herman Nesse
 • Victoria Holmstad-Solberg
 • Vanja Fjerdingøy
 • Siver Ekmann
 • Maria Kasseth

Bilde av fem studenter. Foto

Har du spørsmål til dei instituttillitsvalde?

Viss du har innspel eller spørsmål om studiet eller om rettane dine som student, kan du kontakte ein av ITV-ane dine. Du kan kontakte ITV-ane ved Institutt for lærerutdanning på e-post.

Viss du har spørsmål om studieprogrammet ditt, kan du òg kontakte PTV-en din. Alle ITV-ar og PTV-ar har teieplikt.

Tilbakemeldingar i enkeltemne

Har du tilbakemelding i enkeltemne, kan du ta direkte kontakt med referansestudentane for det aktuelle emnet ditt. Dei kan ta saker vidare til programtillitsvalde eller instituttillitsvalde viss det er naudsynt. Du kan finne ut kven som er referansestudent for eit emne på emnesidene i Blackboard.

Gjelder tilbakemeldinga di avvik (dvs. saker som ikkje gjeld undervisninga direkte), kan du bruka NTNU sitt elektroniske avvikssystem.

Programtillitsvalde

Programtillitsvalde

 • Anne-Marie Mikwauschk
 • Alexander Pedersen
 • Sofie Rosvold
 • Miriam Loyko
 • Kristine Gorset Sandvik
 • Vilde Dehli Evensen
 • Bente Mari Aakvik
 • Anne Kloppbaken
 • Raymond Jardine Hill
 • Mathilde Mosekjær
 • Marianne Hveding Fjellstad
 • Ida Støa

Kjersti Nervold

 • Oda Nikoline Halsa
 • Heidi Moon Enoksen Kroknes

Manglar.

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Hierarkisk oversyn over studentdemokratiet ved NTNU:

 • NTNU-styret
 • Fakultetstillitsvalde
 • Instituttillitsvald
 • Programtillitsvald
 • Referansegrupper med studentar i alle emne
 • Tillitsvalde i kver klasse
 • Alle studentane