Praksis i yrkesfaglærerutdanningen

Praksis i yrkesfaglærerutdanningen

Praksisfeltet er ein viktig læringsarena i lærarutdanninga, og praksisopplæringa har difor ein sentral plass i studiet. Omfanget av praksisopplæringa skal vere minst 130 dagar, fordelt på 70 dagar rettleidd skolepraksis (8.–13. trinn) og 60 dagar rettleidd yrkespraksis. Det skal vere minst 112 timar rettleiing knytt til skolepraksis og 60 timar knytt til yrkespraksis.

Skjema og maler

For skoleledere og praksislærer