Praksis i lektorutdanningen

Praksis i lektorutdanningen

Praksis i den femårige lektorutdanningen ved NTNU har et omfang på 100 arbeidsdager. Praksisopplæringen foregår i ungdomsskoler og videregående skoler i Trondheim og kommunene rundt.

Praksisopplæringen er fordelt på de fire første studieårene i utdanningen:

  • Praksis 1: 10 dager observasjonspraksis, gjennomføres i gruppe
  • Praksis 2: 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, gjennomføres i grupper
  • Praksis 3: 35 dager undervisningspraksis, gjennomføres individuelt eller i par
  • Praksis 4: 40 dager undervisningspraksis, gjennomføres individuelt eller i par
    • I praksis 4 kan du ta deler av praksisen i utlandet. 4-5 uker av praksisen kan tas ved en skole i utlandet. Institutt for lærerutdanning har praksisplasser ved Den norske skolen i Costa Blanca (Spania), Hillcrest National Technical High School i Livingstone (Zambia), i Toronto (Canada) og i Luzern (Sveits).

    • Informasjon om søkeprosessen kommer i starten av høstsemesteret i det fjerde studieåret. Ikke alle som søker kan regne med å få plass. Karaktersnitt etter 3. studieår ligger til grunn for rangeringen. Kandidatene må i tillegg levere skriftlig søknad og blir innkalt til gruppeintervju. Studentens fagkombinasjon og fagene til praksislærerne på mottaksskolene er også avgjørende for hvilke studenter skolene kan ta imot.

    • De resterende ukene av praksisen tas på en norsk praksisskole.

Utenlandspraksis for våren 2021 er avlyst på grunn av koronasituasjonen.