Praksis i lektorutdanningen

Praksis i lektorutdanningen

Praksis i den femårige lektorutdanningen ved NTNU har et omfang på 100 arbeidsdager. Praksisopplæringen foregår i ungdomsskoler og videregående skoler i Trondheim og kommunene rundt.

Praksisopplæringen er fordelt på de fire første studieårene i utdanningen:

 • Praksis 1: 10 dager observasjonspraksis, gjennomføres i gruppe
 • Praksis 2: 15 dager observasjons- og "skyggelærer"-praksis, gjennomføres i grupper
 • Praksis 3: 35 dager undervisningspraksis, gjennomføres individuelt eller i par
 • Praksis 4: 40 dager undervisningspraksis, gjennomføres individuelt eller i par
  • I praksis 4 kan du ta deler av praksisen i utlandet. 4-5 uker av praksisen kan tas ved en skole i utlandet. I 2019 hadde Institutt for lærerutdanning praksisplasser ved Den norske skolen i Costa Blanca, Spania og ved Hillcrest National Technical High School i Livingstone, Zambia. Det arbeides kontinuerlig med å øke antallet vertskapsland. 

   Informasjon om søkeprosessen kommer i starten av høstsemesteret i det fjerde studieåret. Ikke alle som søker kan regne med å få plass. Karaktersnitt etter 3. studieår ligger til grunn for rangeringen.  Kandidatene må i tillegg levere skriftlig søknad og blir innkalt til gruppeintervju. Fagene til praksislærerne på mottaksskolene er også avgjørende for hvilke studenter skolene kan ta imot.

   De resterende ukene av praksisen tas på en norsk praksisskole.