Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Studenter og skolebarn står oppstilt på linje ute. Foto.

Praksis i grunnskolelærerutdanningen NTNU gjennomføres over 115 dager fordelt på fem studieår i ulike trinn i grunnskolen for 5-årig grunnskolelærerutdanning. Studentene kan kun ha praksis ved skoler NTNU har avtaler med skoler i Trøndelag, Nordmøre og Nordland.

Test


Kontakt oss

Kontakt oss

Telefon: (+47) 73 59 04 00
E-post: praksis@ilu.ntnu.no

Postadresse: 
NTNU
7491 Trondheim