Praksis i fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning

Praksis i fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning

Praksis i fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning har et omfang på 14 uker. Praksisopplæringen er delt inn i to perioder og bør gjennomføres i løpet av de tre første semestrene. Praksisen skal være delt mellom ungdomsskole og videregående skole. Studenten tar selv kontakt med aktuelle skoler for å avtale praksisplass og praksislærer.

Skjema og maler – FPPU