MiU: Musikkpedagogikk i utvikling

FORSKNING – INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING

MiU: Musikkpedagogikk i utvikling

Forskningsnettverket MiU er opptatt av musikkpedagogisk utdanning og forskning, i bred forstand. Akronymet MiU står for musikkpedagogikk i utvikling, men kan like gjerne leses som musikklærerutdanning i utvikling, musikerutdanning med pedagogisk vinkling i utvikling/ musikkvitenskapelig utdanning med didaktisk profil i utvikling, eller rett og slett som musikk i Utdanning. Denne uklarheten fungerer åpnende for MiU’s samarbeider, relasjoner og prosjekter.

Forskningsnettverket MiU består av forskere i ulike typer musikkutdanninger, musikklærerutdanninger og i lærerutdanninger med musikkfaglig profil i MidtNorge, fra Institutt for lærerutdanning (ILU) og Institutt for musikk (IM) ved NTNU, fra Dronning Mauds Minne Barnehagelærerutdanning (DMMH) og fra Nord Universitet (forskningsgruppe Musikkrelaterte læringsprosesser).

Tilsammen omfatter MiU flere forskergrupper, fem doktorgradsprosjekter i prosess, og mange forskningsprosjekter på seniornivå. Rundt 60 ansatte med forskning som del av sin stilling er med i nettverket, dette omfatter forskere på lektornivå, førstenivå og toppnivå, fra begge kvalifiseringsløp. MiU er i aktivt samarbeid med forskergrupper på hver av de fire institusjonene. 

MiU samarbeider om skriftserien MusPed:Research, som utgir antologier og monografier om emner som er relevante i musikkpedagogisk utdanning og forsking. 

Antologier i skriftserien i prosess

  • MusTed: Musikkteknologi i didaktisk praksis. Leder for forskningsgruppen: Øyvind Johan Eiksund. Redaktører: Øyvind Johan Eiksund, Jens Knigge og Elin Angelo
  • KiS: Kunstutdanning i samarbeid: Leder for forskningsgruppen: Bjørn-Terje Bandlien. Redaktører: Bjørn-Terje Bandlien, Mari-Ann Letnes, Ingvild Olsen Olaussen og Elin Angelo
  • Musikkpedagogikk i høyere utdanning. Leder for forskningsgruppen: Elin Angelo. Redaktører: Elin Angelo, Jens Knigge, Wenche Waagen, Morten Sæther

Nettverket er finansiert av Institutt for lærerutdanning og Institutt for musikk ved NTNU, Nord Universitet og DMMH

Publikasjoner

Angelo, E. & Sæther, M. (2017). Musikklærerens profesjonsforståelse. I Angelo, E. & Sæther, M. Eleven og musikken. S. 167–191. Oslo: Universitetsforlaget.

Angelo, E. & Emstad, A.B. (2017). Skolekonsepter som blir til i samarbeid mellom grunnskole og kulturskole. I Angelo, E., Rønningen, A. & Rønning, R.J. Forskning og utvikling i kulturskolefeltet. Den doble regnbuen: IRISforsk. S. 207–229. Oslo: Cappelen Akademisk. DOI https://doi.org/10.23865/noasp.21

Harnischmacher, C. & Knigge, J. (2017). Motivation, Musizierpraxis und Musikinteresse in der Familie als Prädiktoren der Kompetenz „Musik wahrnehmen und kontextualisieren“ und des Kompetenzerlebens im Musikunterricht / Motivation, musical practice, and the family’s interest in music predict musical competence (perceiving and contextualizing music) and competence beliefs in music. I Beiträge empirischer Musikpädagogik / bulletin of empirical music education research (b:em), 8, s. 1–21. http://www.b-em.info/index.php?journal=ojs&page=issue&op=view&path%5B%5D=22 

Knigge, J. & Niessen, A. (Ed.) (2016): Musikpädagogik und Erziehungswissenschaft / Music Education and Educational Science. Münster: Waxmann (Musikpädagogische Forschung, 37).

Sæther, M.(2017). Musikk og estetiske prosesser. 2. utg.(kap.3. s. 79-105). I Bakke, K.,

Jenssen, C. og Berggraf Sæbø, A. Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Sæther, M. (2016). Music in Informal and formal learning situations in ECEC. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning. Vol 12 (2), p.1-13.

Waagen, W. (2015). Kulturskolens samfunnsoppdrag som ledelsesutfordring. Et styrket samarbeid mellom kulturskole og grunnskole. I Emstad, A.B./Angelo, E. Ledelse for læring i mulighetens skole. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Waagen, W. (2016). Kulturskolelæreres kunnskapsgrunnlag, illustrert ved instrumentallærerne. I Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok nr.17, s.227-242. Oslo, NMH-publikasjoner.

Personer Musikklærer Knigge og Sæther


Jens Knigge. FotoJens Knigge, Professor, Nord universitet og Musikhochschule Lübeck


Morten SætherDosent, Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning


Eksterne medlemmer i forskningsgruppe

Eksterne medlemmer i forskningsgruppe