Læringsressurser utviklet ved Institutt for lærerutdanning

Læringsressurser utviklet ved Institutt for lærerutdanning

Kunnskap utviklet ved NTNU skal komme fellesskapet til gode. Ved Institutt for lærerutdanning foregår det kontinuerlig forskning og utviklingsarbeid som generer nye læringsressurser. På denne siden finner du læringsressurser knyttet til flere fag og temaområder som fritt kan benyttes.


Skolefag

Dekorasjon. png


Skolefag

Skolefag

utForskerne

Bokomslag for læringsressursen UtForskerne. PNG

utForskerne» beskriver hvordan elever kan jobbe utforskende med fagstoff i religions- og livssynsfaget på måter som – i tillegg til fagkunnskap – bidrar til bevissthet om betydning av metoden man får kunnskap på for hvilken kunnskap man får. Bildet viser bokomslaget til ressursen.

Utforskerne - En ny tilnærming til religions- og livssynsundervisning i barneskolen (PDF)

Krø.no

Nettsted for elever og lærere i kroppsøving.


Vurdering i kroppsøving

Ressurs med informasjon om regelverk og praktisk vurderingsarbeid, og eksempler og spørsmål til refleksjon.


Water Competence (app)

App`en Water Competence er et læringsverktøy som gir deg som lærer og trener unike muligheter til formidling og forståelse av svømmeferdigheter.

ARiL (Argumentasjon gjennom Rollespill  i Lærerutdanninga)

ARiL er designet for å fremme lærerstudenters læring av å undervise matematisk resonnering, argumentasjon og bevis på mellomtrinnet.


FaSMEd


Mascil (Mathematics and Science for Life)

Læringsressurser for elever mellom 11 og 18 år.


Mascil (norske oppgaver)

Mascil står for Mathematics and Science for Life. Formålet er å øke bruken av utforskende læring i realfagene på alle skolenivå. Slik kan elever utvikle større forståelse for og interesse innen naturfag og matematikk.


Matematikk.org

Spill, oppgaver, aktiviteter og fakta om matematikk.


Matematikksenteret

Aktiviteter og undervisningsopplegg for barnehage og skole.


Matematisk argumentasjon i grunnskolen

Nettside med undervisningsressurser for lærere.


Mattelist

Utforskings- og problemløsingsaktiviteter for barnehage og skole.


Primas

Naturfag

ENSITE (Environmental Socio-Scientific Issues in Teacher Education) 

12 læringsmoduler for bruk i lærerutdanningen.


IncluSMe

Et Erasmus+-prosjekt med fokus på interkulturell læring i utdanning av lærerstudenter i matematikk og naturfag.


MOST: Meaningsful Open Schooling Connects To Communities

Materiell for gjennomføring av prosjekter med lokale aktører i skolen.


Mascil (Mathematics and Science for Life)

Læringsressurser for elever mellom 9 og 18 år der det benyttes utforskende arbeidsmåter og koblinger til arbeidslivet utenfor skolen.


Primas

7 moduler om utforskende arbeidsmåter for bruk i lærerutdanning eller profesjonsutvikling av lærere.


Yard4All

Undervisningsmateriell for bruk av skolehage for alle barns velvære og utvikling.

Grunnleggende ferdigheter

Dekorasjon. png


Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter

Matematikksenteret: Regning i alle fag

Matematikksenteret har utviklet undervisningsopplegg for regning i alle fag.

Skrivesenteret

Inspirerende eksempler på metoder og pedagogiske opplegg som støtter språkutvikling i barnehagen og skriveopplæring i skolen.

Tverrfaglige temaer

Dekorasjon. PNG


Tverrfaglige temaer

Tverrfaglige temaer

ENSITE (Environmental Socio-Scientific Issues in Teacher Education) 

12 læringsmoduler for bruk i lærerutdanningen.


Skolehage

Skolehage gir mange muligheter til å sette fag inn i en praktisk og relevant sammenheng. 


Å vurdere kilder med ETOS-modellen

Kritisk tenkning og vurdering av kilder er sentralt i Kunnskapsløftet 2020. Denne ressursen inneholder en modellering og forslag til ulike tverrfaglige skriveoppgaver i norsk og samfunnskunnskap.

Arbeid med temaet rasisme i norskfaget

I overordnet del av læreplanen står det at skolen «skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet». I denne ressursen viser Skrivesenteret hvordan samtidstekster fra «Håndbok for unge antirasister» av Tinashe Williamson kan brukes som utgangspunkt for lesing og skriving i norskfaget.


Demokrati og dataspill i klasserommet (digital forelesning)

Digital forelesning med Halvor Thengs fra Spillpedagogene om hvordan et utvalg dataspill kan brukes i demokrati(opp)læring.


Demokrati og dataspill i klasserommet

Oversikt over et utvalg spill som kan brukes i demokratilæring og forslag til hvordan de kan brukes, med innledende veiledning om bruk av spill i undervisning, utviklet av Halvor Thengs fra Spillpedagogene 


Et møte med ulike tros- og livssynssamfunn

Denne undervisningsressursen viser hvordan man kan bruke skriving som redskap for å lære om sekulære og religiøse livssyn i samfunnet.


Læreraksjonen 1942

Informasjon og læringsressurser om læringsaksjonen 1942.


Lærings- og refleksjonsmateriell om 22. juli

Utviklet av Institutt for lærerutdanning og Wergelandsenteret.


Skolehage

Skolehage gir mange muligheter til å sette fag inn i en praktisk og relevant sammenheng. 


Å tenke kritisk over sosiale medier, påvirkning og identitet

I dette undervisningsopplegget viser Skrivesenteret eksempler på hvordan elevene på ungdomstrinnet kan jobbe med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.


 

Rådebank

Læringsmateriell knyttet til NRK-serien Rådebank. Utviklet av Skrivesenteret.


Skolehage

Skolehage gir mange muligheter til å sette fag inn i en praktisk og relevant sammenheng. 

Lydrik(k)

Kreativ skriving og musikkproduksjon i norsk- og musikkfaget.