Innhold og relevans i yrkesfaglærerutdanningen

Forskning – Institutt for lærerutdanning

Innhold og relevans i yrkesfaglærerutdanningen

Prosjektet er basert på en pilot av et undervisningsopplegg i et nytt fellesemne på lærerutdanningen. Initiativet er sentralt bestemt, og alle studenter som er tilknyttet lærerutdanningen må gjennomføre emnet. Det er en rekke standardiserings-prinsipper som skaper rammer for undervisningen. Yrkesfaglærerutdanningen er samlingsbasert, og krever en annen inngang til undervisning enn studentgruppene som møtes ukentlig og får hjelp til å jobbe med å tilegne seg det samme pensum. Yrkesfaglærerutdanningen er en særskilt utdanning som bør tilpasses studentgruppen som også må anerkjennes for sin praktiske kompetanse og erfaring. 
Gjennom en kombinasjon av metoder undersøkes undervisningsoppleggets innhold og organisering samt hvordan det oppleves for yrkesfaglærerne å studere ved universitetet. Prosjektet kombinerer faglærernes refleksjonsnotater med individuelle intervjuer og kvalitative spørreskjema med studentene.

Prosjektet tar sikte på å kartlegge og undersøke hvordan ferske studenter på yrkesfaglærerutdanningen opplever møtet med universitetet, og hvordan opplæringen kan tilpasses deres behov.

Lektor Lene Hylander er prosjektets leder, mens førsteamanuensis Eli Smeplass er med på prosjektet som forventes avsluttet i 2022.

Hylander og Smeplass er tilknyttet forskningsgruppene STYRK og Inequality, Welfare and Organization.

Prosjektet er rapportert til og godkjent av NSD.