Rettstoksikologiprosjektet (ForTox)

Rettstoksikologiprosjektet (ForTox)

Rettstoksikologiprosjektet (ForTox) (artikkel)

Rettstoksikologiprosjektet (ForTox) er et forskningsprosjekt som ble etablert av det rettspatologiske og farmakologiske fagmiljøet ved NTNU og St. Olavs hospital i 2006. 

Gjennom innsamling av kliniske opplysninger og kroppsvæske- og vevsprøver fra rettslige obduksjoner i Midt-Norge skal prosjektet bidra til bedre beslutningsgrunnlag for rettsmedisinsk sakkyndige og beslutningstakere innen rus- og legemiddelfeltet. Dette søkes oppnådd ved studier av:

  1. Forekomst og innflytelse av ulike rus- og legemidler i rettslige obduksjonssaker i vår region
  2. Hvordan og i hvilken grad konsentrasjonen av ulike rus- og legemidler endrer seg i kroppen etter døden
  3. Hvordan stoffene fordeler seg i ulike kroppsvæsker og organer
  4. Hvordan konsentrasjonen av stoffene påvirkes ved lagring

Både kliniske data og biologisk prøvemateriale registreres og lagres i Regional forskningsbiobank Midt-Norge. Hittil er det samlet biologisk prøvemateriale fra ca. 1000 rettslige obduksjoner.

De toksikologiske analysene utføres ved Avdeling for klinisk farmakologi , St. Olavs hospital.

19 jun 2018

person-portlet

Prosjektleder

Ivar Skjåk Nordrum
Studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin og professor i rettsmedisin
ivar.nordrum@ntnu.no
73412261
91639062

ForTox gruppebilde

Gruppebilde av Ivar S. Nordrum, Joachim Frost og Lars Slørdal