Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Gruppe for fotodynamisk terapi (PDT)

Gruppen for fotodynamisk terapi (PDT) ved IKM utfører forskning og undervisning ved bruk av lysfølsomme forbindelser i kombinasjon med ulike lyskilder i in vitro og in vivo forsøk.

Kreftceller produserer selv-drepende substanser (porfyriner).

I tillegg til generelle PDT studier fokuseres det for tiden på eksperimenter med bruk av fotokjemisk internalisering (PCI), en kombinasjons teknikk utviklet ved Radiumhospitalet. Dette er et verktøy for innføring av store molekyl gjennom cellemembran. Begrensingen ved fotodynamisk terapi er nettopp at behandlingen krever sterkere lysdoser. Med PCI virker behandlingen dypere ned i vevet, fordi vesikler sprekker ved svakere lys enn det som skal til for å drepe hele kreftceller. Stadig nye kreftcellelinjer testes ut med hjelp av både PDT- og PCI teknikk.

Kreftstudiene utføres i samarbeid med ulike fakultet ved NTNU samt nasjonale (Radiumhospitalet, St. Olavs Hospital, UiO, UiT) og internasjonale forskningsgrupper (Universitet i Lyon, Salzburg og California), i tillegg til firmaene Photo Cure AS, PCI Biotech AS og ENS de Lyon.

Besøk våre engelskspråklige sider for mer informasjon om gruppen for fotodynamisk terapi.

fr, 07 okt 2016 14:16:47 +0200