Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Nyresykdommer

Nyremedisin omfatter akutt og kronisk nyresykdom samt hypertensjon. Både kronisk nyresykdom  og hypertensjon er svært vanlige tilstander (hhv 10% og 30% av den voksne befolkning), og begge er sterke risikofaktorer for alvorlig hjerte- og karsykdom. Heldigvis er det relativt få pasienter som utvikler full nyresvikt og må behandles med dialyse og transplantasjon.

Nyresykdommer

Forskningsgruppen har spesielt fokus på kronisk nyresykdom, og de siste årene har mye av forskningen vært basert på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT).

Klinisk epidemiologi har vært brukt til å studere forekomst, risikofaktorer, screening, og klassifikasjon av kronisk nyresykdom. Forskningsgruppen er nå inne i en spennende periode der vi utvider metodene til å omfatte moderne « –omics» metoder (DNA undersøkelser, metabolitter i urin og serum) og eksperimentelle rottemodeller.

Vi har et spennende samarbeid med internasjonale grupper i USA (John Hopkins) og Nederland (Leiden og Groningen). Vi har også samarbeidd med lokale miljøer ved NTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT) og K.G. Jebsen senter for hjertetrening, Cardiac Exercise Research Group (CERG).

fr, 10 feb 2017 11:17:04 +0100