Klinisk medisin og metabolismerelaterte sykdommer

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Klinisk medisin og metabolismerelaterte sykdommer

Foto: Geir Mogen/NTNU

Ved Fagenhet for Klinisk medisin og metabolismerelaterte sykdommer forskes det på fedme, endokrinologi, diabetes, ernæring, beinsykdom, nyresykdom, samt hud- og kjønnssykdommer.

Vår fagenhet utfører molekylær, translatorisk og klinisk forskning av høy kvalitet for å øke kunnskapen om patologiske mekanismer og derved bidra til bedre pasientbehandling. Vi har fokus på metabolismerelaterte problemstillinger da dette er blitt et omfattende problem innen de fleste medisinske fagfelt.

Forskningsgrupper

19 feb 2020

person-portlet

Fagenhetsleder

Unni Syversen
Professor
unni.syversen@ntnu.no
92080802
72825189

NTNU medisin og helse