Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Kontaktinformasjon og ledelse

Kontaktinformasjon IKOM

Forskningsaktiviteten ved Institutt for klinisk og molekylær medisin er plassert i flere bygg på Campus Øya i Trondheim.

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) har kontor og laboratorier i flere bygg på campus. IKOM har arealer i Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, Kvinne-barn-senteret, Forsyningssenteret og Laboratoriesenteret. Instituttet administrative stab er hovedsaklig plassert i Laboratoriesenteret, 5. etasje.

kontakt@ikom.ntnu.no

Telefaks: 72825736

Postadresse

Institutt for klinisk og molekylær medisin
Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgssons gt. 1, Laboratoriesenteret, 5. etasje, 231.05.028

Ledelse IKOM

Ledelse ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Torstein Baade Rø. Foto: Jørn Ove Sæternes

Torstein Baade Rø, Instituttleder

Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.002

72574051  99614025

torstein.ro@ntnu.no

Therese Standal

Therese Standal, Nestleder for forskning

Kontor: Gastrosenteret 433.03.012

72825351

therese.standal@ntnu.no

Asbjørn Magne Nilsen. Foto: Jørn Ove Sæternes

Asbjørn Magne Nilsen, Nestleder for undervisning

Kontor: Kunnskapssenteret

72825338

asbjorn.nilsen@ntnu.no

 

Vegard Sollie. Foto: Jørn Ove Sæternes

Vegard Sollie, Kontorsjef

Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.010

72573049 91897067

vegard.sollie@ntnu.no

31 okt 2019

NTNU medisin og helse

Ansatte IKOM

Administrative

bilder_ikom_bygg

Laboratoriesenteret. Foto

Til venstre i bildet er Gastrosenteret (Prinsesse Kristinas gt 1) og til høyre ser du Kunnskapssenteret (Olav Kyrres gate 10).  Foto: Irene Aspli/NTNU

Kvinne-barn-senteret