Institutt for klinisk og molekylær medisin

Kontaktinformasjon og ledelse

Forskningsaktiviteten ved Institutt for klinisk og molekylær medisin er plassert i flere bygg på Campus Øya i Trondheim.

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) har kontor og laboratorier i flere bygg på campus. IKOM har arealer i Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, Kvinne-barn-senteret, Forsyningssenteret og Laboratoriesenteret. Instituttet administrative stab er hovedsaklig plassert i Laboratoriesenteret, 5. etasje. Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) er i dag NTNUs største institutt og vi er vel 450 ansatte.

Epost: kontakt@ikom.ntnu.no

Telefaks: 72825736

Postadresse

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse

Erling Skjalgssons gt. 1, Laboratoriesenteret, 5. etasje, 231.05.028

 

Ledelse ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Torstein Baade Rø. Foto: Jørn Ove Sæternes

Torstein Baade Rø, Instituttleder

Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.002

Telefon: 72574051 / 99614025

Epost: torstein.ro@ntnu.no

Therese Standal

Therese Standal, Nestleder for forskning

Kontor: Gastrosenteret 433.03.012

Telefon: 72825351

Epost: therese.standal@ntnu.no

Asbjørn Magne Nilsen. Foto: Jørn Ove Sæternes

Asbjørn Magne Nilsen, Nestleder for undervisning

Kontor: Kunnskapssenteret

Telefon: 72825338

Epost: asbjorn.nilsen@ntnu.no

Vegard Sollie. Foto: Jørn Ove Sæternes

Vegard Sollie, Kontorsjef

Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.010

Telefon: 72573049 / 91897067

Epost: vegard.sollie@ntnu.no

Wed, 21 Mar 2018 11:08:19 +0100