Kontaktopplysninger og ledelse

Institutt for klinisk og molekylær medisin

Kontaktopplysninger og ledelse

Forskningsaktiviteten ved Institutt for klinisk og molekylær medisin er plassert i flere bygg på Campus Øya i Trondheim. Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) har kontor og laboratorier i flere bygg på campus. Instituttet har arealer i Gastrosenteret, Kunnskapssenteret, Kvinne-barn-senteret, Forsyningssenteret og i Laboratoriesenteret på Øya. Vår administrative stab er hovedsaklig plassert i Laboratoriesenteret, 5. etasje.

kontakt@ikom.ntnu.no

Telefaks: 72825736

Besøksadresse

Erling Skjalgssons gt. 1, Laboratoriesenteret 5. etasje

Postadresse

Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
7491 Trondheim

Ledelse IKOM

Ledelse ved Institutt for klinisk og molekylær medisin

Torstein Baade Rø. Foto: Jørn Ove Sæternes

 

Torstein Baade Rø, Instituttleder

Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.002

72574051  99614025

torstein.ro@ntnu.no

Therese Standal

 

Therese Standal, Nestleder for forskning

Kontor: Gastrosenteret 433.03.012

72825351

therese.standal@ntnu.no

Asbjørn Magne Nilsen. Foto: Jørn Ove Sæternes

 

Asbjørn Magne Nilsen, Nestleder for undervisning

Kontor: Kunnskapssenteret

72825338

asbjorn.nilsen@ntnu.no

 

Vegard Sollie. Foto: Jørn Ove Sæternes

 

Vegard Sollie, Kontorsjef

Kontor: Laboratoriesenteret 231.05.010

72573049 91897067

vegard.sollie@ntnu.no

Ledergruppen IKOM

NTNU medisin og helse

bilder_ikom_bygg

Laboratoriesenteret. Foto

Til venstre i bildet er Gastrosenteret (Prinsesse Kristinas gt 1) og til høyre ser du Kunnskapssenteret (Olav Kyrres gate 10).  Foto: Irene Aspli/NTNU

Kvinne-barn-senteret