Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Hud og venerologi

Prosjekter:

NanoHeal

NanoHeal analyserer nanofibre fra trecellulose med tanke på fremtidig bruk innen sårheling.

Prosjektet er et samarbeid med Papir og fiberinstituttet (PFI) ved prosjektleder og forsker Gary Chinga Carrasco, og forskningsgrupper i Swansea og Cardiff, Wales. Prosjektet er også koblet til instituttgruppe for cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin. Stipendiat Henriette Rokstad Nordli er tilknyttet prosjektet.

Hyperspektral avbildning av venøse leggsår

Hovedformål med prosjektet er å vurdere hyperspektral avbildning som en ikke-invasiv metode for vurdering av parametre som blant annet størrelse og dybde av sår, sirkulasjon og væskeansamlinger.

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon, NTNU, ved professor Lise Lyngsnes Randeberg er samarbeidspartner i prosjektet. Professor Randeberg har flere ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet prosjektet.

Venerologi

Prosjektet består av to underprosjekt:

  1. Hovedoppgaveprosjektet "Mycoplasma genitalium: Forekomst i utvalgt gruppe, og evaluering av metoder for prøvetaking"  ved stud.med Hanne Beate Solberg og stud.med Silje Christine Nitteberg
  2. Forskerlinjeprosjektet " Prospektiv undersøkelse av bakteriemengde i urin hos pasienter med Mycoplasma  genitalium infeksjon, og respons på behandling" ved stud.med Marianne Gossé.

Samarbeidspartnere i prosjektet:

  • Avdeling for mikrobiologi ved St. Olavs hospital, og Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved NTNU, ved overlege og førsteamanuensis Svein Arne Nordbø.
  • Studenthelsetjenesten i Trondheim, SiT, ved fastlege Lars Erik Halvorsen og helsesøster Renate Johansen.