Forsøksdyrlære for forskere

Forsøksdyrlære for forskere

Instituttet tilbyr kurs i forsøksdyrlære for forskere både for stipendiater og for ansatte. Emnet er utformet for å imøtekomme dyrevernlovens krav til kunnskaper hos dem som skal bruke og håndtere forsøksdyr. Studentene lærer hvordan man skal forholde seg til å utføre forsøk med dyr og blir kvalifisert til å utføre forsøk på dyr, kategori C.

» Mer detaljert emnebeskrivelse

Nedenfor har vi forsøkt å besvare noen vanlige spørsmål om emnet.


Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Faginnholdet er det samme i begge emnene, men hvilken emnekode du skal velge avhenger av om du er student eller ikke. Hvis du er registrert som student på NTNU eller som ph.d.-kandidat på et annet universitet skal du melde deg opp i NEVR8014. Hvis du ikke er registrert som student må du ta MDV6003

Hvis du er student ved NTNU melder du deg opp i Studentweb innen fristen 15. september.

Hvis du er ph.d.-kandidat ved et annet universitet søker du via denne siden: https://www.ntnu.no/studier/opptak/forskerkurs

Dersom du ikke er student søker du via NTNU Videres nettsider (senere søknadsfrist): http://videre.ntnu.no/shop/courses/displayitem.do?n=uid=nv13614,ou=ntnuvproducts,dc=ntnu,dc=org

Emnet (begge emnekoder) undervises intensivt i uke 47, det vil si i midten av november. Forelesningene holdes i KBA, som er auditoriet på Kvinne-barn-senteret på NTNU Campus Øya / St. Olavs Hospital. Dersom du velger spesialiseringen fisk/akvatiske dyr foregår undervisningen to av dagene på Sealab, Brattøra. Detaljer om dette legges ut på its-learning.

Ja. Oppmøte på alle forelesningene er obligatorisk for å få lov til å ta eksamen.

Pensum er kompendiet «Forsøksdyrlære for forskere», enten på norsk eller engelsk. Studenter som velger spesialisering fisk må i tillegg lese kompendiet «Laboratory Animal Science for Fish Researchers». Kompendiene kan kjøpes på Akademika.

Nei. Undervisningen gis kun i høstsemesteret. Dersom du er registrert med oppmøte på alle forelesningene om høsten kan du ta eksamen i vårsemesteret.

Nei. Du kan velge mellom tradisjonelle forsøksdyr og fisk/akvatiske organismer. Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø pleier å ha muligheter for vilt-spesialisering i emnet.

Tilsvarende emner undervises i Bergen, Tromsø and Oslo på andre tidspunkt. Du kan søke opptak på ett av disse i stedet. 

Du må arrangere den praktiske delen selv. Ta kontakt med veterinæren der du skal jobbe. 

Nei. Du får studiepoengene og diplomet for emnet selv om du ikke har gjennomført den praktiske delen. Imidlertid er diplomet bare gyldig som Felasa C-godkjenning sammen med signert bekreftelse på at du har gjennomført den praktiske delen. Bekreftelsen skal signeres av personen som veiledet den praktiske treningen.

Nei. NTNU har svært mange studenter, og å åpne opp for denne muligheten vil gi svært mye merarbeid for oss. Dersom du tar MDV6003 kan du ta kontakt med NTNU Videre om dette. 

Nei, det er ikke mulig å ta eksamen en annen dag en den oppsatte. Dersom du har blitt registrert med oppmøte på all undervisningen, kan du ta eksamen i vårsemesteret i stedet, på den fastsatte datoen. Oppmelding gjøres i Studentweb.

Vi vil gjøre vårt beste for å sende ut diplomene raskt etter at sensuren har falt. Diplomene sendes til semesteradressen registrert i Studentweb, så denne adresse må være oppdatert. 

Har du andre spørsmål

Har du andre spørsmål?

For faglige spørsmål kontakt Siv Eggen, siv.eggen@ntnu.no

For praktiske spørsmål kontakt Hege Müller Hval, hege.m.hval@ntnu.no