1. august 2017 slo Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer (LBK) og Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin (IKMM) seg sammen til Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM). Vi jobber fortløpende med å oppdatere nettsidene.


Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Forskning ved instituttet

Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin arbeider innen et bredt spekter av forskningsfelt. Disse inkluderer klinisk og palliativ kreftforskning, immunologi, infeksjonsmekanismer, populasjonsstudier av humane sykdommer samt enkelte aspekter innen indremedisin. Forskningen skjer i tett samarbeid med St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim.

Instituttgrupper

Forskningen ved instituttet er organisert under instituttgrupper

Instituttgruppe for cellebiologi

Utfører forskning innen molekylære aspekter ved det medfødte immunsystemet (slik som Toll-reseptorer og cytokiner under inflammasjon), infeksjon, kreft, blodsykdommer og reproduktiv biologi (framfor alt preeklampsi).

Instituttgruppe for gastroenterologi

Forsker innen gastro-fysiologi og -enterologi, slik som inflammasjonssykdommer og kreft i mage og tarmer. Instituttgruppen er flittige brukere og ansvarlige for høykapasitetsmetoder for genutrykkstudier tilbudt gjennom NMC (Norwegian Microarray Consortium).

Instituttgruppe for kreft og pasientnær forskning

Forsker på palliativ behandling innen kreftbehandling, behandling av lungekreft og andre krefttyper slik som prostatakreft. Forskning innen dermatologi blir utført i samarbeid med instituttgruppe for cellebiologi.

Instituttgruppe for molekylærbiologi

Arbeider blant annet på DNA reparasjon og genomstabilitet, lungekreft, blærekreft, bioinformatikk, eksperimentell kirurgi samt fysiologi. Forskningen drar nytte av en bredt spekter av teknologi innen dyremodeller (slik som transgene mus), biobanker, høykapasitets genetisk analyse, proteomikk, fotodynamisk terapi (PDT) og andre metoder innen funksjonell genomikk.

Senter for Molekylær Inflammasjonsforskning (CEMIR)

CEMIR har som mål å finne nye diagnostiske metoder og ny behandling for inflammatoriske sykdommer. Senter for molekylær inflammasjonsforskning er et Senter for fremragende forskning (SSF).


Forskningsgrupper

Myelomforskning