Pågående forskningsprosjekter

Målrettingmekanismer for mat-mage-hjerne-aksen i kampen mot fedme:

Dette er et EU-prosjekt med tittelen "'Forståelse mat-mage-hjerne mekanismene over levetiden i reguleringen av sult og metthetsfølelse for helse" der 19 tverrfaglig akademiske og industri samarbeidspartnere fra hele Europa samarbeider for å undersøke mekanismer for sult, metthet og spiseatferd. Forskningsprosjektet skal se på hvordan disse mekanismene endrer hele livsløpet, effekter av kosttilskudd komponenter og matstruktur på disse prosessene, og deres mulige utnyttelse i adressering fedme, kronisk sykdom og underernæring (www.full4health.eu). Som en av partnerne, adresserer vi primært rollene til vagus nerve i hjernen-mage funksjon og dysfunksjon knyttet til matinntak i dyremodeller og kanskje pasienter.

Rolle av nervesystemet i tumorigenesis og progresjon av magekreft:

Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som samler ni universiteter og / eller sykehus i Norge, USA, Tyskland, Japan og Kina. Som den tilsvarende gruppen, undersøker vi de potensielle terapeutiske effektene av denervering (kirurgisk, farmakologisk eller ved genet målrettet) på kreft initiering og progresjon i dyremodeller og pasienter.

ma, 14 mai 2012 13:38:47 +0200