Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Eksperimentell kirurgi

Forskningsgruppens mål er å tilrettelegge for dialog og samarbeid mellom forskere og klinikere for raskere kunne implementere ny viten fra forskning inn i klinisk praksis.

Operasjon

Eksempler på dette kan være å utvikle bevisbasert kirurgi for fedme og å lage modeller for kreftutvikling. Forskningsfokuset vårt er å skape et integrert sett med teknologier og ekspertise som kan forbedre kliniske resultater gjennom forskning og utvikling av medisiner og behandlingsmetoder.

Målet er å utvikle egnede dyremodeller for sykdom hos menneske; å etablere metoder for å avsløre mekanismer for sykdom og sykdomsutvikling; og å tilby preklinisk evaluering av mekanismer og effekten av nye terapier.

Forskningsgruppen har utviklet en rekke metoder og fasiliteter, slik som mikrokirurgi, dyremodeller, digital registrering av mus/rotte metabolisme, og funksjonell morfologi.

Pågående forskningsprosjekter.

fr, 07 jul 2017 11:17:21 +0200