Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

Instituttgruppe for cellebiologi

I instituttgruppe for cellebiologi forskes det på tema som kreft og blodsykdommer, inflammasjon, arbeidsmiljø og nanomedisin. Vi jobber med alt fra basal forskning på molekylære mekanismer, via translasjonell forskning med utstrakt bruk av pasientmateriale, til ren klinisk forskning.

Gruppen består av forskere med ulik faglig bakgrunn og bred kompetanse. Overordnet mål med forskningen vår er at den skal føre til bedre helse i befolkningen.