Årsstudium og fag 2

Hva er et årsstudium og hva kan det brukes til?

Et årsstudium består av emner på tilsammen 60 sp, som går over to semestre (et studieår). Som regel består årsstudiet av de samme emnene som bachelorstudentene har som første år på tilsvarende bachelorprogram (med unntak av film- og medievitenskap).  Et årsstudium regnes som en innføring / basis innen fagområdet.

Det er mulig å ta et årsstudium som et eget og selvstendig ettårig studie. Man kan også ta et årsstudium hos oss som del av et annet studieprogram (se siste avsnitt). Etter fullført årsstudium er det mulighet for å bygge på studiet for å få en full bachelorgrad.

Opptak til årsstudier går gjennom Samordna opptak. Les mer om opptak her. Opptaksinformasjon om de enkelte årsstudiene står på deres hjemmesider (se linker lengre ned på siden).

For å bygge på et årsstudium til å bli en bachelorgrad, må man først søke opptak til bachelorprogrammet gjennom Samordna opptak. Etter at man er tatt opp som student søker man om innpassing av årsstudiet og begynner vanligvis rett på andre året. Les mer om våre bachelorprogrammer her.

Årsstudie som Fag 2

Fra og med høsten 2014 skal alle velge et årsstudie som Fag 2, inn i sin bachelorutdanning ved HF.  Alle våre årsstudier kan inngå som Fag 2 i en bachelorgrad.

Les mer om studier og studieplaner ved Det humanistiske fakultet her