Logo_Tidsskriftet M

Kontaktinformasjon

E-post: mtidsskrift@gmail.com. Vi har egen hjemmeside og er aktive i sosiale medier. Følg oss på Facebook og Twitter


Tidsskriftet skal være en arena for faglig meningsutveksling innad mellom IKMs ulike fagretninger, så vel som utad mot det øvrige NTNU, og det nasjonale kunst- og medieforskningsmiljøet. Formatet skal kunne fungere som inngangsport for studenten i fagdiskurser, og som et forum for fagkontakt for den vitenskapelig ansatte.

Hvert nummer er viet et overgripende tema, som skal være bredt nok til å favne aktiviteter ved samtlige seksjoner, men presist nok til å gjøre leseren i stand til å trekke nye forbindelser mellom fagfeltene.

Redaksjonen anno 2013
Redaksjonsleder - Ingrid Bremnes
Grafisk ansvarlig - Joakim C. Stoltz
PR og sektretær - Siri Falkeid
Bildeansvarlig - Unni Kringtrø Eide og Veslemøy Helseth
Korrekturansvarlig - Thomas Hermansen og J. Aslak Rajala

Last ned alle utgaver her

Fri, 16 Aug 2013 09:46:04 +0200